صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی در مراسم افتتاح پارلمان: انتخابات در زمان معین آن برگزار می‌شود

غنی در مراسم افتتاح پارلمان:  انتخابات در زمان معین آن برگزار می‌شود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در افتتاح هشتمین سال کاری شورای ملی در اجلاش شانزدهم گفت که برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، در زمان معین آن، امری حتمی و اجتنابناپذیر است.
آقای غنی روز چهارشنبه 16 حوت در این مراسم گفت: انتخابات شفاف و عاری از هرگونه تخطی، یکی از مکانیزمهای حاکمیت قانون و تقویت کنندهی مشروعیت نظام و سبب باورمندی مردم به راهکارهای قانونی است.
او اضافه کرد، حکومت وحدت ملی خود را مکلف میداند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم و امنیت آن را تامین کند و از هر گونه دخالت در آن از هر طرف، به ویژه از طرف نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و حلقات سیاسی جلوگیری کند.
رئیس جمهور خطاب به اعضای کمیسیونهای انتخاباتی گفت که کارشان را با روحیه ملی پیش ببرند و استقلال خود را حفظ کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات در سرطان سال 1396 خورشیدی اعلام کرده بود که انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالى، در ۱۶ سرطان سال 1397 برگزار خواهد شد.
اکنون نزدیک به 5 ماه به تاریخ مشخص شده مانده است، اما حدود یک ماه پیش، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات وجود دارد و زمان برگزاری دقیق آن نیز مشخص نیست.
رئیس جمهور اما تصریح کرد: اگر احساس شود که کندیهایی در کار کمیسیون وجود دارد یا نگرانیهای دیگری است که ضرورت همکاری نهاد ریاست جمهوری را تقاضا کند، توقع من از قشر سیاسی و نهادهای مدنی این است که میزان و نحوۀ این کار را خودشان مشخص کنند تا جای شک و شبهای باقی نماند.
گفتنی است که بر اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسی، دورهی کار مجلس نمایندگان، در تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلام نتايج انتخابات به پايان میرسد و شوراى جديد معرفی میشود.
بر اساس اين ماده قانون، انتخابات مجلس بايد در ماه ثور و جوزاى سال ١٣٩٤ برگزار ميشد؛ اما رئيس جمهور در جوزاى سال ١٣٩٤ زمان کار اعضاى کنونى اين مجلس را تا زمان اعلان نتایج انتخابات، تمديد کرد.
گفتنی است که به دلیل تقلبهای گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و شورای ولسوالیها به تاخیر افتاد. اکنون جای یک سوم اعضای مشرانوجرگه به دلیل اینکه از شوراهای ولسوالی معرفی میشوند، خالی است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در این نشست علاوه بر موضوع برگزاری انتخابات؛ از روند صلح، پروژههای اقتصادی، حضور زنان و مبارزه با فساد اداری سخن زد و خواستار همکاری قوه مقننه با قوه مجریه شد.
آقای غنی گفت که ما با آواز بلند می گوییم، از راهی که برای صلح انتخاب کردهایم، عقب نمی رویم و طالبان را صدا می کنیم که خیر اسلام و افغانستان در این است که با هم مذاکره کنیم تا مشکلات و اختلافات بدون تباهی و ریختن خون، حل شود.
او اضافه کرد: برای آنکه بحران چهل ساله را پشت سر بگذاریم، باید نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را آموزش یافته، مجهز، مسلکی و غیر سیاسی سازیم، زیرا بدون آن، آیندهی پایدار برای این کشور قابل تصور نیست.
رئیس جمهور به موضوع اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت کشورها زمانی می توانند به پای خود بایستند که از نظر اقتصادی خودکفا باشند. او گفت: ما برای خودکفا شدن باید عواید ملی خود را سالانه حداقل تا ۸ میلیارد دالر برسانیم و برای این کار باید از منابع پنهان و ظرفیت نهفته در کشور بهره بگیریم.
او افزود، ما به خاطر رسیدن به رفاه اقتصادی و محو فقر نیاز به سیاست مثبت منطقهای داریم و به این هدف نزدیک شدهایم تا افغانستان به مرکز منافع مشترک تبدیل شود.
آقای غنی خاطرنشان کرد: سیاست افغانستان سیاست اتصال است نه جدایی و ما میخواهیم با تمام همسایگان خویش روابط خوب و همکاری منظم اقتصادی داشته باشیم. با تمام همسایههای آسیای مرکزی، ایران، چین و هندوستان همکاری ما روز به روز زیادتر میشود.
او گفت برای افزایش عواید داخلی، اصلاحات در گمرکات و سایر منابع عایداتی ارزش حیاتی دارد و حکومت برای اوردن اصلاحات در گمرکات و چشمههای عایداتی، پلان همهجانبه دارد و در تطبیق این پلان نیاز به همکاری و تعهد مردم و نمایندگان شورای ملی است.
در این مراسم برعلاوه رؤسا، هیات اداری و اعضای مجلسین شورای ملی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، لوی سارنوال، شماری از رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی، اعضای کابینه، اعضای شورای عالی ستره محکمه و شورای عالی صلح، رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، شماری از اعضای شورای سراسری علما و تعدادی از سفرا و نمایندگان  کشورهای دیگر نیز حضور داشتند.