صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونس قانونی: نفاق قومی تهدیدی بزرگتر از تروریسم برای افغانستان است

یونس قانونی: نفاق قومی تهدیدی بزرگتر از تروریسم برای افغانستان است

محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری و یکی از چهرههای سرشناس سیاسی، میگوید: "هیچ سلاحی کشندهتر از نفاق قومی در افغانستان نیست."
آقای قانونی روز پنجشنبه ۲۴ حوت، در مراسم بزرگداشت از عبدالرحمان سیدخیلی، فرمانده پولیس قندوز که در سال ۲۰۱۱ کشته شد، صحبت میکرد. او گفت در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی هستیم که امیدواریم در سال آینده برگزار شود.
به گزارش بی بی سی، او میگوید که در آستانه انتخابات اتفاقاتی در حال رخ دادن است که هم همبستگی ملی را هدف قرار میدهد و هم زمینهساز توطئههای بیشتر در مورد آینده افغانستان است.
آقای قانونی از طرح مناطق امن و از سرشماری ماهوارهای به عنوان دو توطئه بزرگ یاد کرد.
او در مورد ایجاد "مناطق امن" و واگذاری آن به گروه طالبان گفت: "این طرح به تجزیه افغانستان میانجامد و ۳۴ ولایت این کشور در برابر آن ایستاده خواهند شد."
نزدیک به دو هفته پیش، نیویورک تایمز گزارش داد که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی از ایجاد "مناطق امن" زیر کنترل طالبان به عنوان یک راه حل صحبت کرده است.
آقای قانونی در ادامه صحبتهایش سرشماری ماهوارهای از جمعیت افغانستان را دردناک خواند و گفت که این سرشماری کار دولت نیست و توطئه دشمن است تا اقوام افغانستان را به جان هم اندازد.
چند شب پیش یکی از رسانههای داخلی گزارشی در مورد این سرشماری منتشر کرد. در این گزارش آمده است که این سرشماری به رهبری اداره احصائیه مرکزی افغانستان و با کمک چند نهاد خارجی، انجام شده است. این سرشماری نشان می دهد که جمعیت افغانستان افزایش نامتوازن داشته و تغییرات جمیعتی بیشتر در مرکز و شمال کشور صورت گرفته است. براساس همین گزارش در جنوب افغانستان رشد جمعیتی ثبت شده است.
منابع دولتی بدون ذکر نام میگویند که جزئیات این سرشماری به طور رسمی تا حال منتشر نشده است و قرار است در هفتههای آینده برای بررسی به کابینه فرستاده شود.
معاون پیشین ریاست جمهوری با اشاره به مبارزات مردم افغانستان در برابر اشغال شوروی و مقاومت مردم در برابر رژیم طالبان گفت: "من امیدورام در برابر توطئه نفاق ملی، دامنزدن به تعصبات قومی، سمتی و زبانی در صف واحد قرار بگیرند و مطابق حکم دینی و نیاز ملی، در برابر این توطئهها با یک وحدت ملی بتوانیم ایستادگی کنیم."