صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان نخست وزیر پاکستان را برای گفتگوی دولت با دولت به کابل دعوت کرد

افغانستان نخست وزیر پاکستان را برای گفتگوی دولت با دولت به کابل دعوت کرد

رئیس جمهور غنی، برای آغاز گفتگوی دولت با دولت میان افغانستان و پاکستان، شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان را دعوت کرد که به کابل سفر کند.
آقای غنی، دیروز شنبه 26 حوت، در دیدار با ناصر جنجوعه مشاور امنیت ملی پاکستان، از نخست وزیر پاکستان به گونه رسمی دعوت کرده است که به کابل سفر کند.
مشاور امنیت ملی پاکستان صبح دیروز در راس یک هیئت بلند پایه پاکستانی وارد کابل شد و با مقامات حکومت وحدت ملی دیدار کرد.
بر اساس خبرنامه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی پاکستان قبل از ظهر دیروز با رئیس جمهور غنی دیدار کرده و آنها در مورد پیشنهاد صلح دولت افغانستان به طالبان و آغاز مذاکرات همه جانبه میان افغانستان و پاکستان، گفتگو کردند و او در این دیدار نخست وزیر پاکستان را دعوت کرده که به کابل سفر کند.
ارگ ریاست جمهوری افزوده که در این دیدار بر اهمیت و موثریت اتصال و همکاریهای منطقهای بویژه میان افغانستان و پاکستان و همچنین در مورد فعالیت گروههای مافیایی و تروریستی و راههای مبارزه با آنها، تاکید شده است.
حکومت افغانستان در کنفرانس دوم پروسه کابل علاوه بر پیشنهاد بدون پیش شرط صلح به طالبان، پیشنهاد گفتگوی دولت با دولت را به پاکستان نیز ارائه کرد. مقامات افغانستان همواره پاکستان را متهم میکنند که در امور افغانستان دخالت کرده و از گروههای تروریستی را حمایت میکند. مقامات پاکستان این موضوع را رد کردهاند و در شماری از موارد افغانستان را متهم به دخالت در امور پاکستان کردهاند.
این موضوعات باعث شده که روابط دو کشور به شدت تنش آلود شود و مقامات افغانستان به این باور هستند که برای حل این تنشها، باید گفتگوهای دولت با دولت آغاز گردد.
مشاور امنیت ملی پاکستان در سفرش به کابل، همچنین با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور دیدار کرد. در این دیدار رئیس اجرائیه گفته است که گروههای تروریستی اهداف مشخص دارند و برای شکست دادن آنها، نیاز به مبارزه مشترک است.