صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر دفاع بریتانیا: ثبات در افغانستان به امنیت بریتانیا کمک می‌کند

وزیر دفاع بریتانیا: ثبات در افغانستان به امنیت بریتانیا کمک می‌کند

وزیر دفاع بریتانیا در اولین سفرش به کابل گفته است که امنیت و توسعه حکومت داری در افغانستان به برای کاهش تهدیدات هراس افگنانه به بریتانیا، مهم و اساسی است.
گاوین ویلیامسن، وزیر دفاع بریتانیا که روز شنبه، 26 حوت، وارد کابل شده بود، با رئیس اجرائیه و وزیر دفاع ملی کشور دیدار کرد.
آقای ویلیامسن در با طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی گفته است کمکهای مالی بریتانیا به نیروهای امنیتی افغانستان و کمک آموزشی به اکادمی نظامی اردوی ملی، ادامه خواهد داشت.
او گفت: « یک افغانستان با ثبات برای تأمین امنیت در سرک های بریتانیا کمک خواهد کرد. بلند بردن ظرفیت خدمات امنیتی که پایه و اساس ثبات و صلح را در افغانستان تشکیل خواهد داد، در اولویت اجندای بریتانیا قرار دارد، و من شاهد نقش مهم و برازنده را که نیروهای بریتانیایی در تحقق این دیدگاه ایفاء میکنند، میباشم.»
بر اساس خبرنامه سفارت بریتانیا در کابل، آقای ویلیامسن از اکادمی ملی نظامی افغانستان نیز دیدار کرده و با افسران بریتانیایی که در این ادکامی مشغول تدریس هستند، ملاقات کرده است.
او همچنین با نیروهای بریتانیایی که رهبری نیروی امنیتی کابل(KSF ) را به عهده دارند دیدار کرده و در یک گزمه امنیتی آنها نیز اشتراک کرده است. نیروی امنیتی کابل، مسئول تامین امنیت و حفاظت از کارمندان ناتو در کابل میباشند و همچنین در مهار شماری از حملات انتحاری در کابل از جمله حمله بر هوتل انترکانتنینتال، نیروهای امنیتی افغانستان را کمک کردهاند.
وزیر دفاع بریتانیا شام روز شنبه با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور نیز دیدار کرده بود و از تدام حمایت بریتانیا از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان، اطمینان داده بود. نیروهای بریتانیا در چوکات نیروهای حمایت قاطع در افغانستان فعالیت می ‎‌‎‌کند و مشغول آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان هستند.  این کشور در 17 سال اخیر یکی از بزرگترین کمک کنندهها و حامیان افغانستان بوده و در همچنین زمینه آموزش شماری از افسران اردوی ملی کشور را در دانشگاه نظامی سندهرست، فراهم کرده است.