صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکز خبرنگاران از شماری از خبرنگاران کشور تقدیر کرد

مرکز خبرنگاران از شماری از خبرنگاران کشور تقدیر کرد

مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز خبرنگار از شماری از خبرنگاران کشور تقدیر کرد و یکی از خبرنگاران را به عنوان خبرنگار سال، برگزید.
محفل گرامی داشت از روز خبرنگار، دیروز دوشنبه 28 حوت، با حضور شماری از مقامات حکومت، خبرنگاران و مسئولین رسانه ها در کابل برگزار شد.
احمد قریشی، رئیس اجرائی مرکز خبرنگاران افغانستان در این محفل گزارش سالانه این نهاد را ارائه کرد و از افزایش میزان قتل خبرنگاران در کشور در سال 1396، ابراز نگرانی کرد.
آقای قریشی گفت که بر اساس آمارهای آنها، در سال 1396 خورشیدی 21 خبرنگار در افغانستان کشته شدند در حالی که این رقم در سال قبل آن، 14 تن بوده است. همچنین در این سال 75 خبرنگار از رسانههای ملی و بینالمللی در افغانستان زخمی شدهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در این محفل از ده خبرنگار در کشور که بر اساس یک پروسه رقابتی برگزیده شده بودند، تقدیر کرد. آنها این خبرنگاران را از بین 50 خبرنگاری که در این رقابت شرکت کرده بودند، برگزیدهاند.
از میان این 10 خبرنگار، مرکز خبرنگاران افغانستان، خانم زمزمه نیازی، خبرنگار بخش پشتوی بیبیسی را به عنوان"خبرنگار سال" اعلام کرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین ده خبرنگار برتر سال را اعلام کرد. حسیبه بهار خبرنگار تلویزیون خصوصی شمشاد برای تهیه گزارش از دواهای نشه آور در کابل، ولی آرین خبرنگار طلوع نیوز برای تهیه گزارش در مورد پیامدهای منفی جنگ در افغانستان، نوید احمد بارکزی خبرنگار آژانس پژواک برای تهیه گزارش چگونگی اعطای قراردادهای تیل به یکی از شرکتهای خصوصی، ظفر بامیانی خبرنگار رادیو- تلویزیون آشنا برای تهیه گزارش از آزمایش بکارت در بامیان، نقیبه بارکزی خبرنگار خبرگزاری هشدار برای تهیه گزارش از زنان معتاد در هرات، صفت الله زاهدی خبرنگار سلام وطندار برای تهیه گزارش از پدیده بچه بازی در میان نیروهای پولیس در ولایت هلمند، الیاس داهی خبرنگار رادیو آزادی برای تهیه گزارش در مورد گماشته شدن نیروهای پولیس به خاطر از محافظت از زورمندان در ولایت هلمند، سید انور خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش در مورد مشکلات فرزند خواندگی در افغانستان، خلیل نورزایی خبرنگار تلویزیون آشنا برای تهیه گزارش از یک دختر جوان و معلول که توانسته اعتیاد را ترک کند و نقیب الله صدیقی خبرنگار تلویزیون هیواد قندهار برای تهیه گزارش از آموزش دختران در قندهار به صورت آنلاین، به عنوان خبرنگاران برتر سال اعلام شدند.
بررسی بیش از هزار قضیه خشونت علیه خبرنگاران
فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم گفت که کمیته مشترک رسانهها و حکومت به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در یک سال گذشته حدود هزار پرونده خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده است.
او گفت که بررسی این تعداد پرونده، یک دستاورد بزرگ به شمار میرود و نشانی از حمایت حکومت از رسانهها و آزادی بیان در کشور است.
معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ از مرکز خبرنگاران افغانستان به دلیل تقدیر از خبرنگاران کشور تشکر و بر افزایش کیفیت نشرات رسانهها تاکید کرد.
آقای سانچارکی گفت: «در بیش از یک و نیم دهه گذشته، رسانهها در افغانستان به لحاظ کمی و تنوع، رشد بیپیشینه داشته است و اما به لحاظ کیفی در شرایط کنونی وقت آن رسیده است که روی کیفیت کار خبرنگاران غور شود.»
او افزود:«به آزمون گرفتن کار خبرنگاران از طریق پروسههای رقابتی توسط کارشناسان این حوزه، میتواند به بهبود کیفیت کار خبرنگاران منجر شود و از این روی، برگزاری چنین برنامهها میتواند بسیار سرنوشت ساز باشد.»
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین تاکید کرد که نباید از رفتار غیر حرفهای خبرنگاران و رسانههای کشور"چشم پوشی" شود و افزود که نقد جدی حوزه خبرنگاری، باعث رشد آن در کشور خواهد شد.
او از خبرنگاران کشور خواست که با عمومیت دادن کار یک فرد یا یک کارمند دولت، تمام نظام را زیر سئوال نبرند و گفت که چنین کاری بر خلاف "موازین حرفهای" خبرنگاری است.
علاوه بر مرکز خبرنگاران افغانستان، سایر نهادهای خبرنگاری کشور نیز گفتهاند که سال گذشته خورشیدی خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است. چندی قبل کمیته مصؤنیت خبرنگاران سال 1396 خورشیدی را به عنوان خونین ترین سال برای خبرنگاران در تاریخ افغانستان اعلام کرده بود.
با وجود اینکه نهادهای خبرنگاری از افزایش خشونت علیه خبرنگاران ابراز نگرانی میکنند، اما مقامات حکومت میگویند که برای تامین امنیت خبرنگاران و رسانهها متعهد هستند و همچنین با عوامل خشونت علیه خبرنگاران، برخورد جدی میکنند.