صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی جامعه جهانی از تعویق انتخابات پارلمانی و شـورای ولسـوالی‌ها

نگرانی جامعه جهانی  از تعویق انتخابات پارلمانی  و شـورای ولسـوالی‌ها

کشورها و نهادهای خارجی تمویل کننده انتخابات افغانستان، از برگزار نشدن انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها در زمان معین آن و به تعویق افتادن برگزاری انتخابات، ابراز نگرانی کردند.
سفیران گروه پیشتیبانی انتخابات افغانستان دیروز، دوشنبه 28 حوت، با نشر یک اعلامیه مشترک نوشتند که خواستهای مبنی بر تغییر سیستم انتخاباتی، میتواند برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها را به تعویق بیندازد.
گروه پشتیبانی شامل اتحادیه اروپا، حکومت دنمارک( به نمایندگی از کشورهای اروپای شمالی)، آلمان، جاپان، بریتانیا، آمریکا، ناتو و هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان( یوناما) میشود.
این گروه در اعلامیه خود نوشته است که: «ما نگرانی های درازمدت در مورد سیستم انتخاباتی را در نظر داریم. ما اذعان می کنیم که در نهایت تصمیم گیری در مورد سیستم انتخاباتی کشور به مردم افغانستان ارتباط دارد و این کار باید از طریق پروسه قانونی فراگیر، مشورتی، در مطابقت با طرزالعمل  و در روشنایی قانون اساسی انجام گیرد.»
آنها در اعلامیه خود افزوده اند: «ما بررسی های کمیسیون مستقل انتخابات را در مورد اصلاحات تخنیکی مورد نیاز در آمادگی ها برای انتخابات  با آوردن تغییر در سیستم موجود مورد توجه قرار می دهیم، با این تغییر نیاز است تا انتخابات پارلمانی به بعد از 2018  به تعویق انداخته شود. کارشناسان تخنیکی گروه پشتیبانی انتخابات نیز به نتیجه ای مشابه دست یافته اند که هر گونه تغییری در سیستم انتخاباتی در این برهه زمانی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی را به بعد از سال 2018 به تعویق میانداز.»
در این اعلامیه همچنین آمده است که جامعه جهانی به این باور است که تطبیق اصلاحاتی چون مراکز رای دهی بر اساس رای دهندگان، میتواند میزان تقلب را کاهش و شفافیت را در انتخابات بیشتر سازد.
کشورها و نهادهای خارجی تمویل کننده انتخابات افغانستان گفتهاند آنها بر برگزاری انتخابات در وقت معین آن تاکید میکنند و برگزاری به موقع انتخابات معتبر و فراگیر برای تامین ثبات سیاسی و پیشرفت در روند صلح، ضروری است. پیش از این شماری از احزاب و نهادهای سیاسی کشور خواستار تغییر سیستم انتخاباتی شده بودند. مقامات حکومت نیز طرح تک حوزهای را برای آوردن شفافیت در انتخابات پیشنهاد کرده بودند، اما مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات در روزهای گذشته گفته اند که تغییر در سیستم انتخابات باعث تاخیر در زمان برگزاری آن خواهد شد.