صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل حقوق بشر: تیرباران مسافران یک عمل غیرانسانی است

کمیسیون مستقل حقوق بشر: تیرباران مسافران یک عمل غیرانسانی است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تیرباران مسافران در شهر فیروزکوه ولایت غور را یک عمل "وحشیانه، غیر انسانی و غیرقانونی" خوانده و محکوم کرده است.
افراد مسلح ناشناس صبح روز سهشنبه 28 حمل، مسافران یک موتر را در میدان شهر فیروز کوه تیرباران کردند که در نتیجه آن 3 تن کشته و 2 دیگر زخمی شدند.
فاطمه و اسحاق دو فردی که از این رویداد جان سالم به در برده، گفتهاند، دو فرد مسلح ملبس با لباس پولیس اول تمام وسایل سرنشینان این موتر مسافربری را گرفتند و بعداً سرنشینان این موتر را تیرباران کردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تیر باران این افراد (مسافر) در منطقه برهخانه مرکز ولایت غور را به شدیدترین الفاظ محکوم کرده است.
این کمیسیون از دولت خواسته است که عاملان قضیه متذکره را هر چه زودتر شناسایی و مورد پیگیرد عدلی قرار داده و برای قربانیان این حادثه کمکهای لازم بشری را ارائه کند.
کمیسیون همچنین در خبرنامه خود نوشته است که این عمل افراد مسلح، مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قوانین ملی و قواعد بشردوستانه بینالمللی دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از وقوع این رویداد، اظهار نگرانی کرده است و از دولت خواسته است که در حفاظت جان مسافران بیشتر از پیش سعی کند و امنیت شاهراههای کشور را تامین کند.
کمیسیون همچنین از مخالفان مسلح دولت نیز خواسته که از هدف قرار دادن مسافران در شاهراهها خودداری و قواعد بشردوستانه و قوانین اسلامی را رعایت کنند.
این اولین باری نیست که افراد مسلح ناشناس یا شورشیان گروه طالبان افراد ملکی و مسافر را در مسیر راه، تیرباران کردهاند. پیش از این نیز چندین بار موارد مشابهی اتفاق افتاده است.  کشتن یک تازه عروس و داماد و شماری از بستگان آنها در مسیر راه در ولایت غور، یکی از موارد عمده تیرباران افغانستان ملکی در این ولایت بود که با واکنشهای زیادی مواجه شده است. همچنین گیروگانگیری 31 مسافر هزار از مسیر قندهار – کابل و سربریدن 7 تن آنها، از جمله موارد ناامنی در شاهراهها بود که باعث اعتراض گسترده در کابل و شماری از ولایت ها شد.