صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: اقدامات حکومت در زمینه کاریابی کافی نبوده است

 رئیس اجرائیه:  اقدامات حکومت در زمینه کاریابی کافی نبوده است

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور میگوید که اقدامات حکومت در زمینه کاریابی و ایجاد زمینه کار کافی نبوده است.
آقای عبدالله که دیروز، سهشنبه 28 حمل، در برنامه فراغت 400 کارآموز دختر از برنامه پروموت، سخنرانی میکرد گفت که در سالهای گذشته حکومت برای بهبود زمینه کاریابی "اقداماتی" انجام داده است، اما این اقدامات کافی نبوده و باید تلاشهای بیشتری صورت گیرد.
او گفت که در روند استخدام در ادارات دولتی اصلاحاتی بوجود آمده و از کمیسیون اصلاحات ادارات و خدمات ملکی و سایر ادارات خواست که در استخدام مامورین و کارکنان دولتی، شایستگی و لیاقت را در نظر بگیرند.
آقای عبدالله همچنین بر حضور زنان در ادارات دولتی تأکید کرد و گفت که " بدون سهم نصف نفوس یک کشور، هیچ کشوری به اعتلا و ترقی نرسیده است."
او افزود که در 17 سال گذشته در زمینه حضور زنان در عرصههای مختلف تغییرات زیادی بوجود آمده است و این تغییرات نتیجه "عزم" و "اراده" خود زنان بوده است.
او از ادارات دولتی خواست که زمینه استخدام دختران کارآموز را که از برنامه پروموت فارغ شدهاند، فراهم سازند و گفت که آنها در دوره کارآموزی تجربه آموخته و با ادارات آشنا شدهاند.
آقای عبدالله گفت که با حضور زنان شفافیت در ادارات افزایش خواهد یافت و فساد اداری و سایر مشکلاتی که ادارات وجود دارد، کاهش خواهد یافت.
رئیس اجرائیه کشور گفت که جنگ در دهههای مختلف و همچنین در هفده سال اخیر باعث شده که کشور در عرصههای مختلف از جمله در زمینه مشارکت زنان در حکومت، عقب بماند.
آقای عبدالله از نهادهای کمک کننده به برنامه پروموت تشکر کرد و از آنها خواست که این برنامه را ادامه دهند و همچنین در زمینه کاریابی به کارآموزان، همکاری کنند.
برنامه"پروموت" با حمایت مالی اداره توسعه بینالمللی ایالات متحده آمریکا (USAID ) برای توانمندسازی زنان، ایجاد شده است.
این برنامه پنج ساله است و در دورههای مختلف دختران جوان را در بخشهای رهبری و مدیریت، آموزش میدهد و به عنوان کارآموز در ادارات دولتی و غیردولتی میفرستد تا با روند کار در ادارات آشنا شوند و تجربه بگیرند.
بیکاری از چالشهای اصلی در برابر جوانان تحصیل کرده در کشور است. شمار زیادی از جوانان سالانه از دانشگاهها فارغ میشوند، اما زمینه کار برای اکثر آنها فراهم نیست و از بیکاری رنج میبرند.
با وجود اینکه مقامات حکومت بارها وعده دادهاند که زمینه کاریابی برای جوانان تحصیل را فراهم میکند، اما اکنون بسیاری از جوانان تحصیل کرده بیکار هستند و حکومت عملا در این زمینه کاری نتوانسته است.