صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت: ۱۴ درصد مرگ و میر در کشور ناشی از بیماری قلب است

وزارت صحت: ۱۴ درصد مرگ و میر در کشور ناشی از بیماری قلب است

وزارت صحت عامه کشور میگوید، به اساس معلومات آنان در حال حاضر بیماری قلبی وعایی نزد زنان در مقایسه با مردها رو به افزایش است.
محب الله ځیر رئیس طب معالجوی وزارت صحت عامه این سخنان را روز چهارشنبه، 29 حمل، در حاشیه اولین سمپوزیم ملی، بیماری قلبی وعایی نزد خانمها با رسانهها شریک ساخت.
وی همچنان گفت:  "بدبختانه امراض قلبی وعایی عامل ۱۴ درصد مرگ و میر افراد در کشور عنوان میشود، تخمین چنین نشان میدهد که بیماری قلبی بیشتر است و عامل آن اینست که بالای زنان در دوران حاملگی فشار بیشتر است و علاوه بر آن وضعیت نادرست جاری نیز بالای آنان تأثیر میگذارد."
به اساس برخی تحقیقات جهانی همه ساله بیشتر از ۱۷ میلیون تن در اثر مبتلا شدن به بیماریهای قلبی وعایی در جهان از بین میروند و به این ترتیب امراض قلبی وعایی در صدر امراض کشنده انسانها قرار گرفتهاست.
همچنان گفته شده که هراس از اینست که تا ۲۰ سال آینده این رقم به ۲۳ میلیون تن افزایش یابد.
به گزارش رادیو آزادی، مقامات وزارت صحت عامه میگویند، حقیقت تلخ اینست که امراض قلبی وعایی بیشتر در کشورهای عقب مانده تجربه میشود و ۸۰ درصد واقعات مرگ و میر نیز در این کشورها از بابت مبتلا شدن به همین بیماریها صورت میگیرد.
حمله قلبی یا هم سکته قلبی که در اثر بندش رگها بوجود میآید یک مرض خطرناک بوده و در برخی حالات باعث مرگ افراد نیز میگردد.
از سوی هم شماری از داکتران روز چهارشنبه در اولین سمپوزیم ملی، "بیماریهای قلبی وعایی نزد خانمها" گفتند که این سمپوزیم بخاطر بلند بردن ظرفیت داکتران مؤثر میباشد.
داکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای عالی طبی افغانستان در این مورد گفت: "ایجاد چنین سمپوزیمها یک نو آوری خوب است و این مسئله بخاطر بلند بردن ظرفیت داکتران یک نیاز است و باید چنین تلاشها بیشتر گردند."
به اساس معلومات برخی منابع صحی، امراض قلبی وعایی سومین عامل مرگ و میر نزد افغانان شناخته شدهاست. در عین حال برخی متخصصین صحی میگویند، عامل مرگ هر نوع بیماری در افغانستان بررسی نمیگردد و به گفته آنان اگر وزارت صحت عامه بخاطر جلوگیری از گسترش این بیماری توجه نکند این ارقام به گونه حیرت آور بلند خواهد رفت.