صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آب گـرفتگی جاده‌های شـهر کابل؛ بازگویی یک مشـکل دوامدار

 آب گـرفتگی جاده‌های شـهر کابل؛ بازگویی یک مشـکل دوامدار

همه ساله با رسیدن فصل بهار و بارندگیهای شدید، شهر کابل دچار آب گرفتگیهایی میشود که باعث بروز اعتراض شدید شهروندان میشود، اما با وعده وعیدهای حکومت به باد فراموشی سپرده میشود.
طی روزهای گذشته یکبار دیگر، اکثر سرکها و کوچههای شهر کابل به دلیل نبود کانالزاسیون دچار آب گرفتگی شد که رفت و آمد شهروندان را مختل کرد.
شهروندان با نشر عکسهایی از آب گرفتگیهای سرکها و کوچههای شهر کابل، از دولت انتقاد کردند و میگویند که تلاشهای حکومت در قسمت شهر سازی کجاست؟
یونس آرین، عکسی را منتشر کرده که صدها نفر در یک آب گرفتگی گیر ماندهاند و شماری دیگر نیز با بالا زدن پاچههایشان در حال عبور از آب هستند. او نوشته: "پایتخت کشوری که رئیسجمهورش به قول سخنگوی‌‌ ارگ، ۱۶ ساعت کار میکند."
حکومت دو سال پیش وقتی که بارانهای بهاری، عبور و مرور در شهر کابل را مختل کرد، با تشکیل کمیته اضطرار گفت که با دو برنامهی کوتاه و بلند مدت 70 درصد مشکل آب گرفتگی شهر کابل حل خواهد شد.
اما با گذشت دو سال، هنوز این مشکل گریبانگیر شهروندان کابل است و دولت نیز اقدام قابل توجهی در زمینه رفع آبگرفتگی شهر کابل نکرده است.
محمد علی رضایی که سه شنبه شب به دلیل آب گرفتگی یک کوچه در منطقه سرکاریز شهر کابل، مجبور شده پنج یا شش کوچه را تا نیمه برود و برگردد؛ به روزنامه"افغانستانما" گفت که دولت فاسد هیچ وقت به فکر مردم نیست.
او افزود، درد شهروندان و کسانی که در زیر باران مجبورند ساعتها زیر باران پیاده این کوچه و آن کوچه برود را هیچ کس به جزء کسانی که گرفتار شدهاند درک نمیکند.
این شهروند کابلی که کمی آشفته نیز به نظر میرسید، اضافه کرد که سران و مسئولان حکومتی، در بهترین نقطه شهر کابل با بهترین موتر گشت و گذار میکنند، کی از حال من و تو با خبر هستند که ما از بیبرقی، آب گرفتگیها و آلودگی هوا چه میکشیم.
شهرداری کابل اما شهروندان را مقصر اصلی این مشکل میداند و میگوید که به دلیل اینکه شهروندان آشغالهای خود را در آبروها میاندازند، باعث بندش کانالها میشود.
اما شهروندان این ادعای شهرداری را قبول نمیکنند و بر این باورند که شهرداری کابل برای بهبود وضعیت شهری، برنامهی مشخصی ندارد.
میرویس کاکر، یکی از باشندگان کابل گفت که آب گرفتگی یک مشکل دومدار در شهر کابل است، اما مسئولان فقط در موقع بارندگی به یاد آن میاُفتد و بعد از مدتی آن را فراموش میکنند.
آقای کاکر اضافه کرد که مسئولان به دلیل اینکه برنامهی مشخصی ندارند، علت بروز مشکل آب گرفتگی را بردوش شهروندان میاندازد تا از فشار بر آنان کم شود.
او همچنین تاکید کرد که شهرداری موظف است که آبروهای شهر را در طول سال پاک کند تا باعث بروز چنین مشکلی در سطح شهر نشود.
مسعود انصار، خبرنگار یکی از رسانههای کابل، نیز با یادآوری یک موضوع از دیدارش با عبدالله حبیبزی نوشته: تاریخ دقیقش یادم نیست اما تازه آقای عبدالله حبیبزی سرپرست شهرداری کابل شده بود؛ او وعدههای زیادی برای بهبود اوضاع کابل داد."
آقای انصار نوشته است که یکی از این وعدهها، ایجاد جادههایی بود که سیستم جذب آبهای ایستاده روی جاده را در خود دارد که او بیشتر به نام جادههای اسفنجی یاد میکرد.
این خبرنگار نوشته است که متاسفانه پس از هر ریزش باران پایتخت نشینان هنوز هم از آبهای ایستاده بر روی جادهها رنج میبرند و به هر علتی تاکنون از ساخت جادههای اسفنجی خبری نیست. گفتنی است که آب گرفتگی در سطح شهر، باعث راهبندانهای شدیدی میشود که در کنار آن عابران نیز با عبور و مرور وسایط با مشکل پاشیدن آبهای کف خیابان مواجه میشوند.
عزیز شاهی نیز از مشکل آب گرفتگی انتقاد کرد و گفت که اکثر رانندگان در مواقع آب گرفتگی، وضعیت عابران را درک نمیکنند و با سرعت از خیابانها عبور میکنند که باعث کثیف شدن کالاهایشان میشود.
سرکهای کابل به دلیل ساخت بیکیفیت، تخریب شده و در مواقع بارندگی آب در آن جمع میشود که با گشت و گذر وسایط، عابران با مشکلات زیادی مواجه میشوند.