صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی پروان: نا‌امنی‌های پروان به برخی حلقات در کابل مرتبط است

والی پروان:  نا‌امنی‌های پروان به برخی حلقات در کابل مرتبط است

والی پروان میگوید که زورمندان وافراد مسلح غیر مسؤل که از کابل حمایت میشوند، زندگی را بر مردم این ولایت تلخ ساختهاند.
فضل الدین عیار دیروز در همایشی که به حمایت از معارف پروان در شهر چاریکار برگزار شده بود، این موضوع را مطرح کرد.
به گزارش پژواک، وی گفت: «برخی از افراد زورمند وسلاح دار که از مرکز کشور حمایت میشوند در ناامنی ولایت پروان دست دارند و ساحه زندگی را بر مردم این ولایت تنگ ساختهاند.»
والی افزود که "یک تعداد افراد فاسد، فاجر و خائن" باعث ناامنی در پروان شدهاند و حتی اجرای پروژههای توسعه یی را به چالش کشیدهاند و در سرقتهای مسلحانه، غصب زمینهای دولتی و قاچاق مواد مخدر دست دارند.فضل الدین عیار گفت که مردم باید در برابر این افراد بایستند و مانع از فعالیت شان شوند.
این مقام محلی در عین حال تصریح کرد که به نیروهای پولیس دستور داده است که شجاعانه بر افراد مسلح غیر مسؤل و زورمند شلیک کنند.
غلام بهاءالدین جیلانی، رئیس شورای ولایتی پروان در این مراسم گفت که جرایم جنایی در این ولایت رو به افزایش نهاده است و افراد مسلح غیر مسؤل امنیت مردم را به شکل جدی تهدید میکنند.
وی افزود:«ناامنی و فقر به شدت بیداد میکند، متاسفانه سرقتهای مسلحانه، ترور، اختطاف به اوج رسیده است و مردم از زورگویی و زورگیری مردم به ستوه آمدهاند.»
نگرانی والی و رئیس شورای ولایتی از افزایش ناامنی در پروان در حالی ابراز میشود که به گفته مسؤلان محلی، یک پسر ۱۳ساله صبح دیروز زمانی که به بیرون از خانه برای فراگیری قرآن شریف میرفت، ربوده شده است.