صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: ناکامی روند ثبت‌نام رأی‎دهندگان، وضعیت سیاسی را به چالش می‌کشد

رئیس اجرائیه:  ناکامی روند ثبت‌نام رأی‎دهندگان، وضعیت سیاسی را به چالش می‌کشد

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور نسبت به ناکامی روند ثبت رأیدهندگان هشدار داد و گفت اگر این روند ناکام شود، وضعیت سیاسی کشور با چالش روبرو خواهد شد.
آقای عبدالله دیروز شنبه، اول ثور، در نشست فوق العاده شورای وزیران گفت که در مورد ثبتنام رأیدهندگان آگاهی دهی و اطلاع رسانی لازم صورت نگرفته است.
او افزود که بسیاری از مردم فکر میکنند که با کارتهای رأیدهی قبلی میتوانند رأی بدهند، در حالیکه فقط کسانی میتوانند رأی بدهند که ثبت نام کنند.
رئیس اجرائیه از مسئولین دولتی خواست که تسهیلات لازم را برای ثبت نام رأی دهندگان فراهم کنند و گفت که همکاری مردم و حکومت در موفقیت این روند، حتمی است.
آقای عبدالله گفت که ثبتنام رأیدهندگان، مهمترین بخش اصلاحات انتخاباتی و از خواستهای عمده نهادهای بینالمللی، داخلی، احزاب سیاسی و مردم بود.
او تأکید کرد که ثبت نام رأی دهندگان برای جلوگیری از تقلب گسترده و تأمین شفافیت پروسه انتخابات انجام میشود و افزود که کامیابی روند سیاسی کشور مربوط به کامیابی پروسه ثبت نام رأی دهندگان است.
با گذشت بیش از یک هفته از آغاز روند ثبت نام رأی دهندگان در مراکز ولایات کشور، حدود 160 هزار نفر در سراسر کشور به مراکز ثبت نام رفته و برای اشتراک در انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی، ثبت نام کردهاند.
حضور کمرنگ مردم برای ثبت نام در انتخابات نگرانیهای نمایندگان مجلس و مقامات حکومت را در پی داشته است.
جنجالهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس و زدن برچسب بر روی تذکرههای شهروندان هنگام ثبت نام، از دلایل اصلی حضور کمرنگ آنها در روند ثبت نام رأیدهندگان گفته شده است.
علاوه بر این، آگاهی دهی ضعیف نیز یکی از دلایل حضور کم رنگ مردم در مراکز ثبت نام رأی دهندگان گفته میشود. نمایندگان مجلس میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات آگاهی دهی لازم را در مورد روند ثبت نام رأی دهندگان انجام نداده و بسیاری از مردم در این زمینه اطلاعات لازم را ندارند.
در پی نشر گزارشها از حضور کم رنگ مردم در مراکز ثبت نام رأی دهندگان، رئیس جمهور غنی در یک ویدیو کنفرانس به والیها دستور داد که از کارمندان دولتی بخواهند که با خانوادههای شان ثبت نام کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام رأی دهندگان را روز 25 حمل در پایتخت و مراکز ولایات آغاز کرد. این روند سپس در ولسوالیها و قریهها آغاز میشود و حدود دو ماه را در بر خواهد گرفت.