صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان براى مقابله با خشکسالى خواستار کمک از جامعۀ جهانى مى شود

افغانستان براى مقابله با خشکسالى خواستار کمک از  جامعۀ جهانى مى شود

حکومت افغانستان، روى پلان ملى مقابله با خشکسالى کار مى کند و به اساس آن، خواستار کمک لازم در اين بخش از جامعۀ جهانى مى شود.
به نقل از خبر گزاری پژواک، اين در حالى است که کمبود بارندگی ها در سال های اخیر به ویژه در زمستان گذشته، سازمان ملل متحد را نیز ازخشکسالی درافغانستان نگران ساخته است. مسئولان در این نهاد گفته اند که اگر خشکسالی در افغانستان رخ دهد، این کشور به یک و نیم میلیون تُن گندم نیاز پیدا خواهد کرد.
نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبيارى و مالداری و نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث که دیروز به نشست عمومی مشرانوجرگه فرا خواند شده بودند، گفتند که باران های اخیر، تاثير خوب در کاهش کمبود آب داشته؛ اما هنوز هم نگرانى از خشکسالى پا برجا است.
به گفتۀ آنها به همين دليل، حکومت افغانستان روى پلان مقابله با خشکسالى کار مى کند تا بر اساس آن، خواستار کمک از جامعه جهانى شود.
آنها درحاليکه از برقرار کردن تماس در مورد اين پلان با تمويل کننده گان سخن مى زنند و نيازمندى کُلى براى مقابله با خشکسالى در کشور را مشخص نمى کنند؛ اما مى گويند که در سال روان، تنها براى علوفه حيوانات به ۵۴۶ میلیون دالر امریکایی نیاز است.
وزير زراعت گفت که از اين جمله، درحالى در دو ماه اول سال ١٣٩٧ به ٩٩ ميليون دالر نياز مى باشد که حکومت تنها تا کنون حدود نه میلیون دالر امریکایی را برای مقابله با خشکسالی در اختیار دارد.
به گفته او سه پيشنهاد (کمک علوفه، انتقال مواشى به کمک نيروهاى امنيتى به علفچرها، و خريدارى گوشت مواشى از مالداران براى نيروهاى امنيتى) را به مالداران داشته است.
وى افزود که مالداران پيشنهاد سومى را رد نموده و از آن معلوم مى شود که مشکل مالداران به حدى جدی نیست که سر و صداها در مورد وجود دارد.
درانی خاطر نشان ساخت که وزارت زراعت، به منظورمقابله با خشکسالی، به ارزش ۲۵۰ میلیون افغانی علوفه را خریداری کرده و قراراست ۷۰ تُن آن را به دو ولسوالی بادغیس و ۴۰۰ تُن دیگر را به ولسوالی های ولايات فاریاب، جوزجان و بغلان که سطح تهدید خشکسالى در آن بیشتر است، انتقال شود.
او گفت که بیش از سه صد هزار تن گندم، در ذخایر این وزارت در ولایات مختلف وجود دارد و هر زمانی که نیاز دیده شود، توزیع خواهد شد.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسید گی به حوادث گفت که این اداره، به منظور مقابله با خشکسالی به هر ولايت کشور، سه الی پنج میلیون افغانى انتقال داده و در صورت نياز، پول ديگر نيز انتقال خواهد شد.