صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعلام رسمی تقویم انتخاباتی؛ ثبت‌نام نامزدان پنجم جوزا آغاز خواهد شد

اعلام رسمی تقویم انتخاباتی؛ ثبت‌نام نامزدان پنجم جوزا آغاز خواهد شد

کمیسیون انتخابات جدول زمانی روند برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی را به صورت رسمی اعلام کرد. بر اساس این تقویم ثبت نام نامزدان مجلس و شوراهای ولسوالی پنجم جوزا آغاز خواهد شد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون انتخابات روز یکشنبه 2 ثور در یک نشست خبری این تقویم را به صورت رسمی اعلام کرد و گفت که انتخابات 28 میزان برگزار خواهد شد.
آقای صیاد افزود که بر اساس این تقویم، نامزدان تا بیست و دوم جوزا به مدت 17 روز وقت دارند که خودشان را ثبت نام کنند. او گفت که فهرست نهایی نامزدان 12 اسد مشخص خواهد شد.
بر اساس تقسیم اوقاتی که کمیسیون انتخابات ارایه کرده، قرار است که نتیجه انتخابات مجلس 29 قوس و نتیجه انتخابات شوراهای ولسوالی 4 دلو اعلام شود.رئیس کمیسیون انتخابات تصریح کرد که هیچ تغییری در تقویم انتخابات، به خصوص، روز ثبت نام نامزدان، روز نشر فهرست نهایی نامزدان و نتیجه انتخابات نخواهد آمد.
اما شماری از کارشناسان بر این باورند که به دلیل کند بودن روند ثبت نام رای دهندگان، ممکن است که این روند از بیست و دوم جوزا، بیشتر نیز تمدید شود.
کمیسیون انتخابات اما میگوید که با آگهی دهی به شیوههای مختلف، مردم را تشویق به ثبت نام خواهد کرد تا نیازی به تمدید روز ثبت نام نباشد.رئیس این کمیسیون گفت که از راههای مختلف تلاش میشود که "اعتماد از دست رفته" کمیسیون دوباره به دست آید تا مردم به انتخابات باورمند شوند. او اضافه کرد که اگر مردم به انتخابات باور نداشته باشند، کسانی وارد مجلس خواهند شد که آنان نمیخواهند  بر اساس آمارهای کمیسیون انتخابات، تاکنون بیش از 230 هزار تن در روزهای گذشته ثبت نام کردهاند که 52 هزار آنان زنان است. بیش از 3500 کوچی نیز ثبت نام کردهاند.
روز شنبه، عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت نیز در یک نشست فوقالعاده گفت که در صورت شکست روند ثبت نام، وضعیت سیاسی در افغانستان با چالش روبرو خواهد شد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون اما میگوید که ما خوشبین هستیم که در روزهای آینده تعداد ثبت نام رای دهندگان افزایش یابد.
وسیمه بادغیسی، معین عملیاتی کمیسیون انتخابات نیز در این نشست گفت که نامزدان انتخابات باید مردم را تشویق کنند تا برای رای دهی ثبت نام کنند.
خانم بادغیسی اضافه کرد که شهروندان نیز برای این که آیندهی خودشان را رقم بزنند، مسئولیت تشویق و ثبت نام در روند انتخابات را دارند.
آمار دقیق واجدین شرایط رایدهی روشن نیست، اما برآوردهای غیررسمی شمار واجدین شرایط رایدهی را از ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر گفتهاند.
تاحال آمار اشخاصی که شناسنامه ندارند هم روشن نیست. آمارهای غیررسمی در این زمینه به چیزی حدود ۶ میلیون نفر اشاره میکند.