صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: در انتخابات پارلمانی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است

کمیسیون انتخابات: در انتخابات پارلمانی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که بر اساس قانون انتخابات و محدودیت زمانی امکان کوچک سازی حوزههای انتخاباتی وجود ندارد؛ بنابراین در انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالی، هر ولایت یک حوزه انتخاباتی خواهد بود.
کمیسیون مستقل انتخابات دیروز شنبه، 30 ثور، با نشر اعلامیه مطبوعاتی نوشت که بر اساس قانون انتخابات، حدود حوزههای انتخاباتی باید حداقل 180 روز قبل از زمان برگزاری انتخابات تعیین گردد.
این کمیسیون نوشته که ریاست جمهوری نیز به این نهاد مشوره داده که با توجه به محدودیت زمانی و بر اساس قانون انتخابات، در انتخابات پیش رو هر ولایت را یک حوزه انتخاباتی در نظر بگیرد.
در اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است که این کمیسیون مطالعات تخنیکی خود را در زمینه کوچک سازی حوزههای انتخاباتی در ماه حوت سال گذشته خورشیدی به ریاست جمهوری فرستاده بود، اما ریاست جمهوری روز 26 ثور(پنج روز قبل) با ارسال مکتوبی به این نهاد نوشته که با توجه به قانون انتخابات اکنون هر ولایت یک حوزه انتخاباتی تعیین گردد.
کمیسیون انتخابات نوشته است که برای 10 کرسی مجلس نمایندگان که به کوچیها و یک کرسی به سیکها و اهل هنود اختصاص یافته، تمام کشور یک حوزه انتخاباتی به شمار میرود.
بعد از آن که ارگ ریاست جمهوری در اول ماه سنبله 1395 اعلام کرد که طرح تک کرسیسازی حوزههای انتخاباتی در جلسه کابینه در اصول تأیید شده و کمیته قوانین کابینه باید آن را نهایی کند، انتقادهای زیادی مطرح شد.
از جمله، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از این طرح انتقاد کرد و نوشت که " در شرایط و اوضاع و احوال افغانستان هم از نگاه حقوقی و تکنیکی و هم از نگاه عملی و تطبیقی این طرح با موانع و چالشهایی مواجه است."
بعد از این که انتقادات در مورد این طرح افزایش یافت، قرار شد که کمیسیون مستقل انتخابات بعد از انجام مطالعات تخنیکی، در این مورد تصمیم بگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات اکنون اعلام کرده است که امکان کوچک سازی حوزههای انتخاباتی در حال حاضر وجود ندارد. انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالی قرار است بعد از حدود سه سال تاخیر در 28 میزان امسال برگزار گردد و اکنون روند ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات و ولسوالیها ادامه دارد.