صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع: نمی‌گذاریم طالبان به اهداف خود برسد

وزارت دفاع: نمی‌گذاریم طالبان به اهداف خود برسد

وزارت دفاع ملی در واکنش به اعلامیه جدید گروه طالبان گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نمیگذارند که این گروه به اهداف خود دست یابد.
این وزارت دیروز دوشنبه 31 ثور، با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی نوشته است که" نیروهای دفاعی و امنیتی با همه امکانات از مردم خویش حفاظت نموده و خاطر نشان میسازند که تبلیغات واهی دشمن بیاثر باقی خواهد ماند." گروه طالبان روز دوشنبه با نشر اعلامیهای از حملات بیشتر بر شهر کابل خبر دادند. آنها در این اعلامیه از مردم خواستند که از رفت و آمد به ادارات نظامی و استخباراتی و گشت و گذار در نزدیکی این مکانها خود داری کنند تا در عملیات این گروه به آنها آسیب نرسد.
این گروه دولت و جامعه جهانی را متهم کرده که دفاتر خود در شهر کابل را در مکان ‎‌های ایجاد کرده که محل زندگی افراد ملکی است و به همین خاطر در حملات آنها به این دفاتر، افراد ملکی نیز آسیب میبینند.
اما وزارت دفاع ملی این اعلامیه طالبان را"تبلیغات واهی" خوانده و نوشته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان "تا یک قطره خون در بدن دارند نخواهند گذاشت که دهشت افگنان به اهداف غیر انسانی و اسلامی شان دست یابند."
حملات هراس افگنان در ماههای اخیر به شهر کابل پایتخت، افزایش چشمگیر داشته است. در آخرین مورد گروه طالبان و داعش به دو حوزه امنیتی در شهر کابل حمله کردند.
روز 19 ثور مهاجمان مسلح بر حوزه سیزدهم امنیتی در غرب کابل و حوزه دهم امنیتی در مرکز شهر کابل حمله کردند. مسئولیت حمله به حوزه سیزدهم را گروه داعش و مسئولیت حمله به حوزه دهم را گروه طالبان به عهده گرفت. حملات بر شهر کابل باعث انتقادات جدی از مسئولین نهادهای امنیتی شده است و حتی مجلس نمایندگان و مجلس سنا مسئولین امنیتی را فراخواندند و آنها را استجواب کردند.