صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور:حملات تـروریستی مانع برگزاری انتخابات نخواهد شد

 معاون رئیس جمهور:حملات تـروریستی مانع برگزاری انتخابات نخواهد شد

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری یکبار دیگر بر برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی تاکید کرد و گفت که حملات تروریستان مانع برگزاری انتخابات نخواهد شد.
آقای دانش روز دوشنبه 31 ثور در مراسم معرفی ندیمه سحر به عنوان رئیس اداره تعلیمات مسلکی گفت که انتخابات یک رکن اصلی نظام مردم سالار و تنها راه مسالمت آمیز گردش قدرت سیاسی است و حکومت به صورت جدی، مصمم است که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را در وقت معین و قانونی آن برگزار کند.
او اضافه کرد که دشمنان هم با توجه به اهمیت انتخابات میخواهند این پروسه ملی را مختل سازند و با انفجار و انتحار مانع مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان شوند.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنین گفت که تروریستان با نشانه گرفتن مراکز ثبت نام رای دهندگان و خبرنگاران میخواهند به انتخابات و آزادی بیان که دو عنصر اصلی بر علیه تروریزم و افراطگرایی است صدمه وارد کند.
اوایل ماه ثور سال جاری تروریستان بر یک مرکز صدور تذکره در غرب کابل حمله کردند که بیش از 60 تن کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند.
آقای دانش ضمن تاکید بر مبارزه جدی با تروریسم گفت که تروریستان میخواهند با حملات بهاری خود بین ملت و دولت فاصله اندازند و برنامههای ملی را متوقف سازند.
او از مردم خواست که در پروسه ثبت نام و متعاقبا انتخابات، فعالانه شرکت کنند و افزود مردم بدانند که هر رأی آنان به مراتب بُرندهتر از گلوله سربازان ما، قلب دشمن را می شکافد و زمینه را برای برقراری امنیت و صلح پایدار فراهم میکند.
معاون ریاست جمهوری همچنین گفت که ما با همه چالشهایی که با آن رو به رو هستیم، با همه توان و امکانات خود در مقابل دشمن مقاومت خواهیم کرد و هرگز به آنان اجازه نخواهیم داد که بر سرنوشت مردم مسلط شوند.
آقای دانش در ادامه گفت که حکومت همچنین توجه جدی به پروژههای اقتصادی، مبارزه جدی با فساد اداری و حکومتداری خوب دارد و توسعه و تقویت نظام تحصیلی از دیگر برنامههای حکومت است.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه برای پیشرفت و توسعه یک کشور، منابع مالی و بشری دو ضرورت اساسی است گفت: "عنصر بشری توانا هم منابع مالی را فراهم میآورد و هم آن را درست مدیریت میکند و پروسه توسعه را به موفقیت میرساند."
او افزود که بدون کدرهای ورزیده بشری نه از منابع مالی و اقتصادی خود درست استفاده میتوانیم و نه به رفاه و توسعه دست مییابیم."
آقای دانش با اشاره به اهمیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی به اهداف طراحی شده در قانون معارف تأکید کرد که با توجه به ضرورت موجود در عرصههای مختلف و با تصمیم رهبری حکومت و وزارت معارف، معینیت تخنیکی و مسلکی از بدنه و تشکیل وزارت معارف جدا و به عنوان یک اداره مستقل و با تشکیل و بودجه و صلاحیت های جداگانه ایجاد شده است.
او هدف از این کار را متمرکز ساختن وزارت معارف بر تعلمیات عمومی و اهمیت دادن به تعلمیات تخنیکی و مسلکی برای تربیه منابع بشری ماهر و مسلکی عنوان کرد.
آقای دانش، بازنگری و تصویب چارچوب حقوقی، اصلاح ساختاری و تشکیلاتی و شیوه های مدیریتی، ارتقای کیفیت و اصلاح نصاب و برنامههای تعلیمی، توجه به عدالت و انکشاف متوازن، اصلاح وضعیت تعلمیات تخنیکی و مسلکی در بخش خصوصی را از جمله اولویتهای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی مطرح و به انجام آنها تأکید کرد.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد که "مناطق محروم بیش از مناطق دیگر به این نوع تعلمیات تخنیکی و مسلکی نیازمند است و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی باید اطمینان حاصل کند که ولایات و مناطق محروم از این فرصت محروم نشوند.
معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف تا پایان سال 97 خورشیدی در چارچوب وزارت معارف فعالیت میکند و بعد از آن به عنوان ادارهای مستقل کارش را ادامه خواهد داد. رحیل فرملی، معین تعلیمات تخنیکی وزارت معارف از توجه رهبری حکومت در زمینه تقویت و توسعه تعلیمات تخنیکی و مسلکی اظهار خرسندی کرد.
ندیمه سحر رئیس این اداره نیز در سخنرانی خود از اعتماد رهبری حکومت وحدت ملی نسبت به تقررش در این اداره اظهار قدردانی کرده و وعده سپرد که تمام رهنمودهای معاون دوم رئیس جمهور را در اولویت برنامههای خویش قرار خواهد داد.