صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موزیم ملی؛ مکانی در انزوا اما راهی برای جستجوی هویت گم شده

موزیم ملی؛  مکانی در انزوا اما راهی برای جستجوی هویت گم شده

موزیم ملی افغانستان با بیش از 70 هزار اثر باستانی از نقاط مختلف و دورههای حاکمان مختلف کشور مکانی است در انزوا و ناآشنا برای شهروندان کشور.
در این مکان از نقاشی و سفالگری دوران بوداییان گرفته تا فلزکاریهای قرن 20 وجود دارد که به نوعی به داشتههای فرهنگی مردم این سرزمین گره خورده است.
اما برخلاف این داشتههای غنی، این مرکز برای اکثر شهروندان کشور ناآشنا است و کسی نمیداند که در موزیم ملی چه چیز یا اثری نگهداری میشود.
محمد فهیم رحیمی، رئیس موزیم ملی به روزنامهی «افغانستانما» گفت که روزانه حدود 300 تن از این نمایشگاه دیدن میکند که اکثر آنان شاگردان مکتبهای شهر کابل هستند که توسط مسئولان مکتبشان آورده میشوند.
آقای رحیمی، آمار کسانی که برای بازدید از موزیم وقت و هزینه میگذراند را حدود 50 نفر در روز عنوان میکند و میگوید که علت اینکه کمتر مردم مراجعه میکنند، نبود مکان و امکانات برای میزبانی است.
اما شماری زیادی از شهروندان کابلی، علاوه بر اینکه نمیدانند در موزیم چه اثرهایی نگهداری میشود، حتی آدرس آن را نیز نمیدانند.
شعیب جوان بیست و دو سالهای است که در نزدیکی موزیم زندگی میکند؛ او تاکنون به این مرکز سر نزده و حتی نمیداند که چه اثرهایی در این مکان نگهداری میشود.
او میگوید، رفتن به موزیم برایش هیچ وقت مهم نبوده؛ چون کارش به آنجا "بند" نشده. وقتی کاری نداشته باشم، چرا پول خود را هزینه کنم؟
چند تنی دیگر که می‌‌خواستند به موزیم بروند، نیز برای تحقیق و کنجکاوی نمیرفتند بلکه آنان میگفتند برای گذراندن و کمی تفریح میخواهند به موزیم بروند.
محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ که روز سه شنبه 1 جوزا به مناسبت روز جهانی موزیم سخنرانی میکرد، گفت که موزیم و احیای آثار باستانی به جامعه هویت میبخشد.
آقای باوری تصریح کرد که با نمایش آثار باستانی هویت خود را در مییابیم و به داشتههای تاریخی خود میبالیم.
رولا غنی، بانوی اول کشور نیز با ارسال پیامی به این مناسبت، گفت که یک ملت برای اینکه زنده بماند، باید آثار تاریخی و باستانی خود را بداند.
خانم غنی، همچنین نوشته که با احیای آثار باستانی، میتوان برای نسل نو و جوانانی که در مهاجرت به دنیا آمده و بزرگ شدهاند، افتخار آفرید.
گفتنی است که داشتههای فرهنگی و باستانی هر کشوری نه تنها برای خود آن کشور، بلکه برای شمار زیادی از باستانشناسان و علاقمندان به تاریخ دیگر کشورها مهم است.
علاقه بیش از حد کشورهای توسعه یافته به آثار باستانی، باعث شده که تعداد زیادی از میراثهای فرهنگی و باستانی کشور توسط قاچاقبران به خارج از کشور منتقل شود.
رئیس موزیم ملی میگوید که طی دهههای جنگ، حدود 70 هزار قطعه اثر تاریخی و باستانی کشور از موزیم غارت شد و به کشورهای دیگر فروخته شد.
آقای رحیمی گفت که تعداد زیادی دیگر از اثرهای باستانی از ساحات باستانی کشف شده و توسط قاچاقبران به خارج از کشور منتقل شده که آماری از آن در دست نیست.
او مقصد اثرهای باستانی کشور را پیش از این کشورهای اروپایی عنوان کرد اما گفت که اکنون بیشترین متقاضی را کشورهای حوزه خلیج دارند که از طریق کشورهای همسایه به آنجا فرستاده میشود.
وزارت اطلاعات فرهنگ اما میگوید که این وزارت در نظر دارد، آثاری که متعلق به کشور است، در موزیمهای دنیا شناسایی کند و زمینه را برای انتقال آن مهیا کند.
به گفتهی مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ از سال 2002 میلادی به این سو، حدود 15 هزار قطعه باستانی از نقاط مختلف جهان به کشور بازگردانده شده است.
بیشترین آثار تاریخی کشور به کشورهای انگلیس، سویس و جاپان قاچاق شده و تاکنون 1500 اثر از انگلیس، 1000 اثر از سویس و 102 اثر از جاپان به موزیم ملی برگردانده شده است.
لازم به ذکر است که مطابق به تعهداتی که کشورهای عضو کنوانسیونهای 1972 و 95 سازمان یونسکو دارند هر اثری که از کشور مبدا خارج شود آنان مجبورند که آثار را پس بدهند.
نمایش آثار تمدنی اسلامی
موزیم ملی، بیش از 100 اثر باستانی از دورههای مختلف اسلامی که شامل نقاشیها، سفالگری، فلزکاری و دیگر آثار میشود را به نمایش گذاشت.
محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی هنگام افتتاح این نمایشگاه دایمی گفت که آثار دورههای مختلف دوره اسلامی به طور مثال از دورههای سامانیان، طاهری، غزنویان، غوریان و تیموریان است که جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است. آقای رحیمی افزود که "می خواهیم که عظمت تاریخ و فرهنگ اسلام را برای بازدیدکنندگان به نمایش بگذاریم. تا پی ببرند هنرمندان دوره اسلامی با چه شهکاریهایی این آثار را خلق کردهاند."
در این نمایشگاه، کاشیهای سفالی مزین به متون اسلامی، سنگ نوشتههای اسلامی، سکه، قرآن و متون اسلامی که روی پوست نوشته شده به نمایش گذاشته شده است.
نمایش آثار باستانی افغانستان در چین
مسئولان موزیم ملی کشور میگویند که در تاریخ 25 می سال جاری میلادی بیش از 230 اثر باستانی کشور را در کشور چین به نمایش خواهند گذاشت.
محمد فهیم رحیمی رئیس اداره موزیم گفت که این آثار از ساحههای باستانی آیخانم، طلاتپه، تپه فلول، بگرام و بلخ است و برای معرفی تاریخ افغانستان به نمایش گذاشته میشود.
رئیس ادارهی موزیم ملی همچنین میگوید که نمایش این آثار تاکنون نزدیک به 4 میلیون برای افغانستان عاید داشته است.
پیش از این نیز، آثار باستانی کشور در چندین نمایشگاه در کشورهای چین، جاپان، کوریا و برخی دیگر از کشورهای جهان به نمایش گذاشته شده است.