صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار نمایندگان غزنی در مورد سقوط این ولایت

 هشدار نمایندگان غزنی در مورد سقوط این ولایت

نمایندگان غزنی در مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی این ولایت، هشدار میدهند که اگر مقامات امنیتی به این ولایت توجه نکنند و دشمنان سرکوب نشود، این ولایت سقوط خواهد کرد.
نمایندگان غزنی دیروز چهارشنبه 2 جوزا، با صدور یک بیانیه خواستار سرکوب مخالفان مسلح دولت، تجهیز و تامین سربازان و بررسی دلایل وخامت اوضاع امنیتی این ولایت شدند.
آنها همچنین از حکومت خواستند که برای بررسی وضعیت امنیتی ولایت غزنی، یک هیئتی از نهادهای امنیتی کشور به این ولایت بفرستد تا وضعیت را بررسی کنند.
در اعلامیه نمایندگان غزنی آمده است که نهادهای امنیتی پیش از سقوط غزنی باید به داد مردم این ولایت برسند؛ در غیر آن فجایع خونباری رخ خواهد داد که مسئولیت آن بر دوش حکومت و نهادهای امنیتی خواهد بود.
نمایندگان غزنی در جلسه عمومی دیروز مجلس نمایندگان نیز درباره وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کردند و از بدتر شدن امنیت این ولایت ابراز نگرانی کردند.
شاه گل رضایی، یکی از نمایندگان مردم غزنی در مجلس گفت که بعضی از ولسوالیهای این ولایت هر روز میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای دولتی دست به دست میشود.
او با انتقاد از بیتوجهی مقامات امنیتی به وضعیت امنیتی ولایت غزنی گفت که نمایندگان غزنی، 48 ساعت قبل از حمله مخالفان مسلح به شماری از ولسوالیهای این ولایت، مقامات امنیتی را در جریان گذاشتهاند، اما آنها توجه نکرده و بیتوجهی آنها باعث شده که نیروهای امنیتی کشور کشته و زخمی شوند.
عبدالقیوم سجادی، یکی دیگر از نمایندگان غزنی گفت که با توجه به وضعیت بد امنیتی این ولایت، باید نیروهای کمکی بیشتر به آنجا فرستاده شود.
او افزود که سقوط شماری از ولسوالیهای این ولایت و تلفات نیروهای امنیتی" مایه شرمساری" است و ضعف حکومت را نشان میدهد.نمایندگان غزنی از سقوط این ولایت به دست مخالفان مسلح دولت در حالی هشدار میدهند که در یک هفته اخیر، گروه طالبان به چند ولسوالی این ولایت حمله کردهاند.
در روزهای اخیر بارها خبرهای از جنگ شدید میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالیهای جغتو و دهیک غزنی نشر شده و حتی بعضی از رسانهها از سقوط این دو ولسوالی به دست گره طالبان خبر دادند.
حملات پیاپی گروه طالبان به این دو ولسوالی و همچنین افزایش ناامنی در سایر ولسوالیهای ولایت غزنی، باعث نگرانی مردم و نمایندگان این ولایت شده و آنها از حکومت خواستار توجه جدی به این ولایت هستند.