صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نرگس نهان: نام اشخاصی را که در برابر استخراج معادن مشکل ایجاد می‌کنند افشا می‌کنم

نرگس نهان: نام اشخاصی را که در برابر استخراج معادن مشکل ایجاد می‌کنند افشا می‌کنم

سرپرست وزارت معادن و پترولیم کشور یکبار دیگر تأکید میکند که بهشمول زورمندان برخی اعضای شورای ملی و ولایتی در برابر معادن مشکلات ایجاد میکنند.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید پس از فیصلۀ شورای امنیت نامهای آنعده از زورمندان، اعضای شورای ملی و شورای ولایتی با رسانهها شریک خواهد شد که در برابر معادن مشکل ایجاد کرده یا استخراج خودسرانه میکنند.
نرگس نهان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت، در مورد این افراد معلومات به شورای امنیت فرستاده شده که آنان در برابر استخراج معادن مشکلات ایجاد میکردند و یا هم خودسرانه و غیر قانونی معادن را استخراج میکردند.
او افزود: "از طالب و داعش ما هیچ گله نداریم، بهخاطر اینکه آنان دشمن نظام هستند به همین دلیل آنان نهتنها برای معادن افغانستان در هر ساحه و هر بخش که آنان بخواهند برای این کشور ضرر برسانند، آنها دریغ نمیکنند . باید بگویم تعدادی هستند در شورای ملی و شورای ولایتی کار میکنند و ما با تعداد از نمایندههای مردم در پارلمان با مشکل جدی مواجه هستیم."
این بار نخست نیست که در برابر استخراج معادن چنین مشکلات ایجاد گردیدهاست، بلکه پیش از این نیز برخی اعضای شورای ملی متهم به استخراج غیر قانونی معادن در کشور شده بودند.
افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی است که طلا، مس، لاجورد، نفت زغال، سنگ مرمر و دیگر سنگهای قیمتی مهمترین آنها را تشکیل میدهند.
این در حالیست که مؤسسۀ جهانی غیر دولتی «گلوبل ویتنس» در تازه‌‌ترین گزارش خود گفتهاست، داعش به همکاری انجنیران عربستانی و پاکستانی استخراج معادن در افغانستان را آغاز کردهاست. در گزارش این مؤسسه به نقل از برخی افرادی که هویت‌‌شان افشا نشده آمدهاست که داعش در ولایت ننگرهار برخی ماشینها و تجهیزات را جابهجا کرده و عملاً استخراج سنگهای قیمتی را آغاز کردهاست.
با آن که سرپرست وزارت معادن و پترولیم این گزارش را نه تأیید و نه هم رد کرد، اما گفت که این وزارت بهخاطر آماده ساختن این گزارش با مؤسسه گلوبل ویتنس همکاری کردهاند.
اما وزارت دفاع علاوه بر تأیید این گزارش گفتهاست که داعش یا گروه موسوم به دولت اسلامی بهشمول ننگرهار در برخی ولایات دیگر کشور مصروف استخراج معادن است.
از سوی هم عرفانالله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به نمایندگی از شورای ملی این مسئله را نه تأیید و نه هم رد میکند، اما میگوید که اگر چنین مورد وجود دارد وزارت معادن و پترولیم باید از آن جلوگیری نماید.
او افزود: "حکومت همیشه برف بام خود را بالای بام دیگران میاندازد و حکومت ناکارا است. وزارت معادن متأسفانه مدیر قوی ندارد که آن وزارت را اداره کند و شکی نیست که در تمام ابعاد ما مشکل داریم و این مسئله را من نه تأیید و نه هم رد میکنم، اما مشکل وجود دارد."
در عین حال هیئت اداری مشرانو جرگه نیز نظر مشابه دارند.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جهور کشور نیز گفته است که کشور به ارزش تریلیونها دالر معادن دارد و اخیراً ۳۳ درصد معادن کشور به ارزش ۳ تریلیون دالر تخمین شدهاست.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید، این وزارت بهخاطر استخراج غیر قانونی معادن و حفاظت از معادن در کشور کمیته محافظتی را متشکل از کارمندان وزارتهای دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی ایجاد کرده و دو روز قبل اولین نشست این کمیته دایر گردید.