صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل انتخابات: تا کنون 3 میلیون رای دهنده ثبت نام کرده‌اند

کمیسیون مستقل انتخابات:  تا کنون 3 میلیون رای دهنده ثبت نام کرده‌اند

کميسيون مستقل انتخابات همزمان با آغاز روند ثبت نام نامزدان مجلس و شوراهاي ولسوالي ، اعلام کرد که تاکنون  3022496 تن در سراسر کشور ثبت نام کردهاند.
اين کميسيون روز شنبه 5 جوزا، در يک نشست خبري به مناسبت آغاز روند ثبت نام نامزدان، گفت که از ميان بيش از سه ميليون تن؛ 2061652 مردان، 898335 زنان، 62050 کوچي و 459 تن ديگر اهل هنود و سکه هستند.
کميسيون مستقل انتخابات ميگويد با در نظر داشت مشکلات موجود در قسمت اشتراک فعال زنان در عرصة سياسي و بالا بردن سطح اشتراک آنان در روند انتخابات، ميخواهد زنان را به طور خاص تشويق کند تا در انتخابات مجلس و شوراهاي ولسوالي به عنوان نامزد اشتراک کنند و مردم را نيز ترغيب کنند تا از کانديداتوري آنان حمايت کنند.
بر اساس آماري که اين کميسيون منتشر کرده، تاکنون زنان کمي بيشتر از يک سوم مردان در روند ثبت نام شرکت کردهاند که براي جامعهاي که نيم آنان زنان است، نگران کننده است.
به باور کارشناسان، انديشههاي مرد سالارانه، ناامني و نبود سهولتهاي ويژه براي زنان هنگام گرفتن تذکره، ميتواند علت حضور کمرنگ زنان باشد.
گفتني است که روند ثبت نام رأي دهندگان، 25 حمل سال روان در مراکز ولايات آغاز شد و  قرار بود که 23 ثور خاتمه یابد اما کمیسیون گفت، برای اینکه افراد واجد شرایط رأیدهی بتوانند از حق رأیدهی خویش استفاده کنند، پروسهی ثبت نام رأیدهندگان را در مراکز ولایات تا ۲۲ جوزا تمدید کرده است.
ثبت نام رأی دهندگان همزمان در مراکز ولسوالی ها نیز آغاز شده و تا 7 جوزا ادامه دارد و سپس از 9 الی 22 جوزا این روند در قریهها صورت میگیرد.
حذف نامزدانی که فهرست حامیانش از 35 درصد بیشتر مشابه باشد
کمیسیون مستقل انتخابات در پی آغاز روند ثبت نام نامزدان مجلس و شوراهای ولسوالی اعلام کرد که فهرست حامیان نامزدان نباید بیش از 35 درصد مشابه باشد.
کمیسیون پیش از این لایحهای را طرح کرده بود که نامزدان مجلس بر اساس آن باید یک هزار قطعه تذکره و 30 هزار افغانی و نامزدان شوراهای ولسوالی 200 قطعه تذکره و 10 هزار افغانی را به کمیسیون بدهند.
گلاجان بدیع صیاد که در این نشست خبری سخن میزد، گفت که اگر نامزدی فهرست حامیانش بیش از 35 درصد مشابه باشد، از فهرست نامزدی حذف خواهد شد.
آقای صیاد همچنین در مورد حوزههای انتخاباتی افزود که برای مجلس تمام ولایت و برای شوراهای ولسوالی، تمام ولسوالی به عنوان حوزه انتخاباتی تعیین شده است.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اما گفت که بحث حوزههای انتخاباتی در مطابقت با قانون انتخابات طرح کوچک سازی حوزههای انتخاباتی مجلس و شوراهای ولسوالی بعد از مشوره با احزاب سیاسی، جامعه مدنی، و اهل خبره به ریاست جمهوری داده شد.
او افزود، ریاست جمهوری مشوره حقوقی خویش را در روزهای گذشته به کمیسیون فرستاد، که گفته بود نسبت به کمبود وقت در انتخابات پیشرو، حوزه انتخاباتی مجلس را ولایت در نظر بگیرند.
بحث کوچک شدن حوزههای انتخاباتی حرف و حدیثهای فراوانی را به میان آورد، عدهای از شهروندان کشور مخالف آن بود و عدهای در تلاش بودند که حوزهها کوچکتر شود اما اکثر احزاب سیاسی مخالف این طرح بودند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین اعلام کرد که برای کوچیها، اهل هنود و سیکهـ تمام افغانستان حوزه انتخاباتی تعیین شده است. در مجلس آینده یک چوکی برای نماینده سیک و ده چوکی برای کوچیها در نظر گرفته شده است.
گفتنی است که روند ثبت نام نامزدان مجلس و شوراهای ولسوالی روز 5 جوزا آغاز شده و قرار است 17 روز بعد در تاریخ 22 جوزا خاتمه مییابد. کمیسیون مستقل انتخابات نیز فهرست نهایی نامزدان را 12 اسد مشخص خواهد کرد.
مسدود شدن 1100 مرکز ثبت نام رای دهندگان
برخی از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات که در جلسه استجوابیه مجلس فرا خوانده شده بودند، گفتند که بیش از یازدهصد مرکز ثبت نام به دلیل تهدیدات امنیتی و نرسیدن مواد انتخاباتی مسدود است. مجلس نمایندگان در پی اعزام نشدن تیم توزیع تذکره و ثبت نام رای دهندگان به شماری از ولسوالیها، مسئولان کمیسیون انتخابات و رئیس اداره ثبت احوال نفوس را به مجلس فرا خواند.
نمایندگان مدعی هستند که تاکنون تیمهای ثبت نام رای دهندگان و توزیع تذکره به شماری از ولسوالیهای کشور منتقل نشده است. آنان همچنین ادعا کردند که در برخی ولسوالیها حتی نامزدان مجبوراند تا با پرداخت پول برای تیمهای توزیع تذکره و ثبت نام، آنان را به ولسوالیهایشان ببرند.
نمایندگانغزنی نیز با اشاره به مسدود بودن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در این ولایت، انتقاد کردند و گفتند که هر چند بارها نگرانی خود را با حکومت شریک ساختهایم؛ اما تاکنون کوچکترین اقدامی در راستای بازگشایی این دفتر صورت نگرفتهاست.
اورنگ زیب، سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به نمایندگان گفت که طی دو مرحله کمیسیون 4491 مرکز ثبت نام رایدهندگان را در کشور ایجاد کرده بود که هماکنون 3231 مرکز آن فعال است.
آقای اورنگ زیب تصریح کرد که 1152 مرکز به دلیل تهدیدات شدید امنیتی و نرسیدن مواد انتخاباتی مسدود است. بیشترین مراکز مسدود در ولسوالیها است.
او همچنین در رابطه به نگرانی نمایندگان گفت که از هر سه مرکز در ولسوالیها یک آن از 9 جوزا تا 22 جوزا باز خواهد بود تا کسانیکه از ثبت نام بازمانده اند بتوانند ثبت نام کنند.
همایون محتاط رئیس اداره ثبت و احوال نفوس نیز از افزایش نظارت بر توزیع فورم های تذکره خبر داد و گفت که هیچکس نمیتواند به شکل سلیقهای فرمهای تذکره را توزیع کند.
محتاط اضافه کرد که هماکنون در هیچ ولایت مشکل کمبود فرم و تیم توزیع تذکره وجود ندارد و تیمهای توزیع به اندازه کافی در تمام ولایات اعزام شدهاند. محتاط در اخیر یادآور شد که پروسه توزیع تذکره با ختم پروسه ثبت نام رای دهی خاتمه نیافته و تا سه ماه دیگر در تمام مراکز و ولسوالی ها ادامه دارد.
بر اساس تقویم انتخابات، قرار است انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی کشور در تاریخ ۲۸ میزان سال جاری برگزار و نتیجهی انتخابات مجلس 29 قوس و نتیجه انتخابات شوراهای ولسوالی 4 دلو اعلام شود.