صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشاوران امنیت ملی افغانستان و پاکستان دیدار کردند

مشاوران امنیت ملی افغانستان و پاکستان دیدار کردند

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به پاکستان سفر کرده بود، با ناصر جنجوعه مشاور امنیت ملی پاکستان دیدار کرد.
مشاور امنیت ملی کشور دیروز یکشنبه 6 جوزا، در رأس یک هیئت عالی رتبه به شمول ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، به پاکستان سفر کرد.
دفتر شورای امنیت ملی کشور در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که این سفر بر اساس دستور رئیس جمهور غنی و به درخواست نخست وزیر پاکستان صورت گرفته است.
شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان در اواسط ماه حمل سال جاری به کابل آمد و با رئیس جمهور غنی دیدار کرد و روی پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی گفتگو کردند. در این دیدار تصمیم گرفته شد که وزرای خارجه و مشاوران امنیت ملی دو کشور، این پلان عمل را نهایی کنند.
دفتر شورای امنیت ملی نوشته است که هدف از سفر هیئت عالی رتبه افغانستان به پاکستان، گفتگو روی پلان عمل مشترک دو کشور برای صلح و همبستگی در سطح مقامات عالی رتبه دو کشور است. پیش از این هیئتهای به رهبری معاونین وزارت خارجه دو کشور چندین بار روی این طرح گفتگو کردهاند و به توافقات ابتدایی نیز دست یافتهاند. روابط افغانستان و پاکستان در یک سال اخیر به شدت تنشآلود شده است. مقامات افغانستان و امریکایی پاکستان را به حمایت از گروههای ترویستی و برهم زدن امنیت افغانستان متهم میکنند. اما مقامات پاکستانی همواره این ادعاها را رد کردهاند.
چند ماه قبل و بعد از حمله در چهارراهی صدارت، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی کشور به پاکستان سفر کردند و اعلام کردند که اسنادی را از محل زندگی و بودوباش اعضای گروههای تروریستی در پاکستان، به مقامات آن کشور تحویل دادند تا علیه آنها اقدام کنند.
هردو کشور تلاش دارند تا با نهایی سازی پلان عمل مشترک برای صلح و همبستگی، سطح تنشها را کاهش دهند و در چهارچوب آن برای مبارزه با تروریزم و تامین امنیت در دو کشور، همکاری کنند.