صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار نمایندگان احزاب سیاسی: مانع برگزاری انتخابات با سیستم فعلی خواهیم شد

هشدار نمایندگان احزاب سیاسی: مانع برگزاری انتخابات با سیستم فعلی خواهیم شد

نمایندگان شماری از احزاب سیاسی، خواستار تغییر سیستم انتخاباتی کشور از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات شده و هشدار دادند که مانع برگزاری انتخابات با سیستم فعلی خواهند شد.
نمایندگان بیش از 35 حزب سیاسی دیروز سهشنبه (22جوزا) در یک نشست مشترک خبری درکابل بار دیگر خواهان تغییر سیستم انتخاباتی کشور شدند.
نمایندگان این احزاب سیستم انتخاباتی (S.N.T.V ) یا رای واحد غیر قابل انتقال را  بخشی از مشکل افغانستان، فرسوده و غیر پاسخگو به ضروتهای فعلی کشور خوانده از حکومت و کمیسیون انتخابات خواستند که به منظور بهبود اوضاع، سهیم گیری احزاب سیاسی در انتخابات و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، نظام موجود انتخاباتی را به (M.D.R ) یا سیستم تناسبی "رای قابل انتقال" تغییر دهند.
اسد الله سعادتی عضو حزب وحدت اسلامی در این نشست گفت که سیستم رای واحد غیر قابل انتقال بخشی از مشکل افغانستان و عامل ناکارآمدی پارلمان است بناء به نفع مردم افغانستان، احزاب و جریانهای سیاسی و شخصیتهای ملی خواهد بود که این سیستم تغییر کند.
آقای سعادتی افزود که براساس مطالعات و بررسیهای دقیق که کمیته مشترک احزاب سیاسی روی سیستمهای انتخاباتی انجام داده دریافته اند که سیستم (M.D.R ) یا رای قابل انتقال بهترین سیستم انتخاباتی نسبت به وضعیت فعلی و واقعیت اجتماعی افغانستان بوده و منافع تمام جوانب را تامین میکند.
وی بیان داشت که با سیستم فعلی انتخاباتی در بسیاری مواقع کرسیهای پارلمان پیش از برگزاری انتخابات به دلیل سهیم نبودن احزاب سیاسی خرید و فروش میشود که این مساله پارلمان را به شدت ناکارا ساخته است.
نماینده حزب وحدت اسلامی تاکید کرده که کمیته مشترک احزاب سیاسی در حال رایزنی با جریانهای مختلف سیاسی، شخصیتهای ملی و جامعه جهانی است تا اجماعی را به هدف قبولاندن حکومت  برای تغییر سیستم انتخاباتی ایجاد نمایند.
به گزارش جمهور، داکتر محیالدین مهدی عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی نیز در این نشست گفت که طرح تغییر نظام انتخاباتی که از اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی مطرح شده بود، بهترین سیستم انتخاباتی برای برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف و سهمگیری احزاب سیاسی در روندهای ملی است.
در پاسخ به آنکه ممکن است زمان تغییر سیستم انتخاباتی گذشته باشد بیان داشت که احزاب سیاسی پیشنهاد تغییر نظام انتخاباتی را شش ماه پیش به صورت جدی مطرح کرده بودند که حکومت تاکنون بدان توجهی نکرده بناء حکومت مسئول ضایع شدن وقت محسوب میشود نه احزاب سیاسی.
آقای مهدی خاطر نشان ساخت که اگر خواست احزاب سیاسی در تغییر نظام انتخاباتی و سهم گرفتن احزاب در انتخابات مورد بی توجهی قرار گیرد، احزاب سیاسی حکومت را مجبور خواهند کرد تا درب مراکز انتخابات را ببندد.
از سویی هم عبیدالله بارکزی نماینده حزب اسلامی نیز بر تغییر نظام انتخاباتی تاکید کرد.
وی در بخشی از گفته هایش به توزیع گسترده تذکرههای جعلی در جریان ثبت نام رای دهندگان اشاره کرده گفت که روند ثبت نام رای دهندگان که از چند ماه به این سو در مراکز ولایات و ولسوالی ها آغاز گردیده کاملا غیر شفاف و دستخوش تقلب است.
آقای بارکزی نمونه ای از یک تقلب آشکار که یک نفر به نام ذکی با تنها تغییر نام پدر توانسته بیش از 20 جلد تذکره ورقی از مراکز توزیع تذکره بدست بیاورد را با رسانههای شریک کرده خاطر نشان ساخت که مستندهای زیادی که از این دست تقلبها نزد احزاب است با حکومت، لوی سارنوالی و نهادهای بین المللی شریک خواهد شد.
این عضو حزب اسلامی تاکید کرد که اگر به خواستههای احزاب سیاسی مبنی بر تغییر نظام انتخاباتی و اعمال شفافیت در برگزاری انتخابات از سوی حکومت و کمیسیون پذیرفته نشود آنان با آغاز حرکتهای گسترده مدنی در مرکز و ولایات حکومت را مجبور به این کار خواهند کرد.