صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از نمایندگان مجلس خواستار حل معضل انتخاباتی غزنی شدند

شماری از نمایندگان مجلس خواستار حل معضل انتخاباتی غزنی شدند

برخی از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از بسته بودن دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی، خواستار حل مشکل انتخاباتی این ولایت شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات اما گفته که حکومت مشکل ولایت غزنی را تا دو روز دیگر حل خواهد کرد و اگر حکومت اقدام نکرد، کمیسیون وارد عمل خواهد شد.
علی اکبر قاسمی نماینده مردم غزنی روز چهارشنبه 23 جوزا در جلسه علنی مجلس گفت: "یک تعداد به نام قوم آمدهاند و دروازه کمیسیون را مسدود کردهاند تا به خواست نامشروع و غیرقانونیشان برسند."
شاه گل رضایی دیگر نماینده غزنی نیز گفت: "در ۵۰ روز گذشته با توجه به اینکه ما -نمایندگان غزنی- چندین بار با مسئولان کمیسیون انتخابات، مقامهای حکومت و نهادهای بین المللی موضوع را مطرح کردیم، اما هیچ توجهی صورت نگرفته است."
خانم رضایی افزود که مسدود کردن دفتر ولایتی غزنی، به معنای محروم کردن مردم از حق رای و حق شهروندی است. او گفت که غزنی جزء ولایات و خاک افغانستان است و نباید با این ولایت برخورد دوگانه شود.
با آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی، شماری از شهروندان ولایت غزنی در اعتراض به اینکه یک ولایت یک حوزه انتخاباتی شده، مقابل کمیسیون تحصن کردند و دروازه کمیسیون را مسدود کردند.
این اقدام تحصن کنندگان باعث شد که با ختم موعد ثبتنام نامزدان، هیچ نامزدی نتواند خود را برای مجلس یا شوراهای ولسوالی در این ولایت ثبت نام کند.
بر اساس تقویم انتخاباتی 22 جوزا آخرین روز ثبتنام نامزدان برای مجلس نمایندگان بود. این روند برای نامزدان شوراهای ولسوالیها تا 24 جوزا تمدید شده است.
ابدال الله محمدی نماینده مردم سمنگان در مجلس در پی این مشکل گفت: "اگر زمینه برگزاری انتخابات در غزنی مساعد نشود، ما انتخابات سراسری نخواهیم داشت و این موضوع چالشهای جدی را در پی خواهد داشت."
نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز به روزنامهی افغانستانما گفت که این مشکل باعث شد که برنامهریزیهای کمیسیون بهم بخورد.
آقای ایوبزاده افزود، امکان این نیز وجود دارد که انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالیهای به دلیل این مشکل با تاخیر برگزار شود.
کمیسیون هر چند گفته است که این مشکل را به زودی حل میکند اما تحصن کنندگان میگویند تا زمانی که حوزههای انتخاباتی کوچکتر نشود، اجازه برگزاری انتخابات را نمیدهند.
آنان مىگويند که در انتخابات گذشته مجلس، بنابر دلايل امنيتى، مردم اکثريت ولسوالىهاى این ولایت نتوانستند در انتخابات اشتراک کنند. آنان بر این باورند که اگر حوزهها انتخاباتی کوچک شود، مردم میتوانند در انتخابات شرکت کنند.
اما کارشناسان میگویند که به دلیل آنکه تعداد رای دهندگان ولسوالیهای مشخص نیست، نمیتوان حوزههای انتخاباتی را کوچکتر کرد. کمیسیون مستقل انتخابات حدود دو ماه پیش اعلام کرد که هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است.
عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی بدون مشخص کردن فرد یا گروهی خاص گفت که برخی حلقات در داخل حکومت، سیاست محروم سازی مردم غزنی از انتخابات را در پیش گرفتهاند.
او مدعى شد که حکومت در عوض اينکه زمینه را برای انتخابات مساعد و مردم را تشویق به انتخابات کند، پروسه انتخابات را در اين ولايت به گروگان گرفته، که این کار نقض قانون اساسی و قانون انتخابات است.
وی افزود که چند روز پيش، يک هيات کميسيون انتخابات به اين ولايت رفته بود؛ اما مشکل را حل کرده نتوانست و گفت که موضوع را به حکومت محول مىکند.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نیز، باز نشدن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی را خلاف قانون دانست و گفت که باز نشدن دفتر، ضعف مدیریتی کمیسیون و حکومت را نشان میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات با ختم روند ثبتنام رای دهندگان اعلام کرده است که در ولایت غزنی کمی بیشتر از 50 هزار تن ثبتنام کنند. از این ولایت 11 تن به مجلس راه مییابند.
این تنشها در حالی جریان دارد که بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است 12 اسد سال جاری فهرست نهایی نامزدان را مشخص کند تا انتخابات در تاریخ 28 میزان برگزار شود.