صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از ۶ میلیون رای دهنده برای انتخابات پارلمانی ثبت نام کردند

بیش از ۶ میلیون رای دهنده برای انتخابات پارلمانی ثبت نام کردند

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی کشور بیش از ۶ میلیون رای دهنده ثبت نام کرده است.
دو مرحله ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات و ولسوالیهای کشور دیروز ۲۲ جوزا پایان یافت اما ثبت نام رای دهندگان در قریهها تا اواسط ماه سرطان ادامه خواهد داشت.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز چهارشنبه ۲۳ جوزا در یک نشست خبری گفت تاکنون بیش از شش میلیون رای دهنده به شمول بیش از دو میلیون زن برای اشتراک در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی کشور ثبت نام کردند.
ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات حدود دو ماه و در مراکز ولسوالیها کمتر از یک ماه ادامه داشت.
مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات میگویند ثبت نام رای دهندگان در قریهها که از ۱۹ جوزا آغاز شده تا اواسط ماه سرطان ادامه خواهد یافت.
قرار بود در هر سه مرحله ثبت نام رای دهندگان بیش از ۷۳۰۰ مرکز ثبت نام در سراسر کشور باز شود اما تنها نزدیک به شش هزار این مراکز فعال شد. نزدیک به یک هزار آنها دوباره بسته شد و بیش از هزار آن اصلا باز نشد.
آقای صیاد میگوید ناامنی مهمترین چالش آنها در روند ثبت نام رای دهندگان بوده، با آنهم شمار ثبت نام شدگان رضایت بخش است.
به گفته او، تلاش میشود تا ختم مرحله سوم، حدود یک هزار از مراکزی که باز نشدند، فعال شوند و مراکزی که دیرتر باز میشود و یا مواد ثبت نام به آنها دیرتر میرسد، به میزان زمان تاخیر فعال باقی بمانند.
از مجموع رای دهندگان ثبت نام شده، بیش از یک صد هزار نفر آنها کوچیها و تنها ۵۲۱ نفر آنها اهل هنود و سیک هستند.
در دورههای قبلی انتخابات، رای دهندگان در کشور با استفاده از کارت رای دهی در این روند اشتراک میکردند اما دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از تقلب و سوء استفاده از کارتهای رای دهی، در انتخابات پیشرو، رای دهندگان با استفاده از تذکره ورقی که برچسب به آن نصب شده و ثبت شده باشند، رای بدهند.
ثبت نام نامزدان انتخابات
ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز به تاریخ پنجم جوزا آغاز شد و روز سه شنبه پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی را  تا امروز پنجشنبه تمدید کرده است.
رئیس کمیسیون انتخابات میگوید تاکنون ۲۳۹۶ نفر برای انتخابات پارلمانی ثبت نام کردند که ۳۸۱ نفرشان زنان هستند.
او میگوید به دلیل طیمراحل نشدن اسناد شماری از درخواست کنندگان، ممکن این رقم تغییر کند.
همچنین روند ثبت نام نامزدان به دنبال مشکلات تخنیکی و سیاسی در ولایت غزنی هنوز آغاز نشده و هیچ کسی برای انتخابات پارلمانی در این ولایت ثبت نام نکرده است. آقای صیاد میگوید این مشکل تا دو روز دیگر حل خواهد شد.
به گفته او، تاکنون بیش از ۳ هزار نفر نیز خود را برای انتخابات شوراهای ولسوالی نامزد کردند که تنها ۲۰۷ نفرشان زنان هستند.
رئیس کمیسیون انتخابات از حضور کمرنگ زنان به خصوص در بین نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ابراز نگرانی کرد.
به گفته او، ناامنی، رسم و رواج و شرط داشتن سند فراغت از صنف دوازدهم مکتب، مشخص نبودن وظایف این شوراها و امتیازات آنها از دلایل عمده این مشکل است.
اگرچه آقای صیاد میگوید در شماری از ولسوالیها حتی هیچ مردی برای شوراهای ولسوالی ثبت نام نکرده است. به گفته او، کمترین زنان در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در ولایات ارزگان، پکتیا، پکتیکا، فراه، قندهار، هلمند، بادغیس، کنر و لغمان خود را نامزد کردهاند.
به اساس تقسیم اوقات رسمی انتخابات، فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات به تاریخ ۷ سرطان اعلام خواهد شد و فهرست نهایی آنها پس از رسیدگی به شکایتها به تاریخ ۱۲ اسد منتشر خواهد شد.
به شکایات از نامزدان انتخاباتی کمیسیون خاصی رسیدگی خواهد کرد و به گفته مقامهای کمیسیون افرادی که مرتکب جرایم جنگی و جنایات باشند و یا افراد مسلح غیرقانونی داشته باشند در این مرحله از فهرست حذف خواهند شد.
قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به تاریخ ۲۸ میزان سال جاری برگزار شود.