صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله: برای روزهای عید پلان امنیتی جامع روی دست داریم

وزارت داخله: برای روزهای عید پلان امنیتی جامع روی دست داریم

وزارت امور داخله می گوید برای روز های عید پلان امنیتی جامع روی دست دارند.
در حالیکه در روز های عید سعید فطر آتش بس از سوی نیروهای دولتی و طالبان مسلح اعلام شدهاست، با آنهم وزارت داخله از تدابیر جدی امنیتی در این روزها سخن میزند.
نجیب دانش سخنگوی این وزارت دیروز چهارشنبه جوزا، در یک نشست خبری به مردم اطمینان داد که جلو رویدادهای احتمالی را خواهند گرفت.
او افزود: "بر اساس پلان امنیتی روزهای عید، وزارت داخله به تمام نیروها در تمام بخشها احضارات داده که روزهای عید در خدمت مردم قرار داشته باشند و تمام ساحات که مردم گشت و گذار میکنند زیر پوشش امنیتی ما خواهد بود."
به گفته دانش، به دلیل اینکه مردم شهر کابل بتوانند مراسم عید را به آرامی و خوبی برگزار کنند، این تدابیر اعمال میشود.
وی همچنان گفت به تاجران، دوکانداران گوش زد کردهاند که خرید و فروش اسلحه پلاستیکی و مواد آتش زا، جلوگیری کنند.
آقای دانش همچنان، از تمامی شهروندان خواست که اطفال شان را نگذارند از جنگ ابزارهای پلاستیکی و پتاقی استفاده نمایند و روزهای خوشی مردم و خود را به غم مبُدل سازند.