صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امیدواری شـورای عالی صـلح به آغاز گفتگوی مسـتقیم با طالبان

 امیدواری شـورای عالی صـلح به آغاز گفتگوی مسـتقیم با طالبان

رئیس شورای عالی صلح اعلام کرد که به خصوص در یک هفته اخیر "تبادل دیدگاه خوب" با رهبران گروه طالبان داشته است.
محمد کریم خلیلی دیروز یکشنبه ۲۷ جوزا، در نشست شورای عالی صلح در کابل گفت که این شورا با "بزرگان گروه طالبان" تبادل نظر کرده و دیدگاه دو طرف به همدیگر منتقل شده و "این صحبتها به جاهای خوبی رسیده است".
آقای خلیلی از اقدام دولت به دلیل اعلام آتشبس نامحدود استقبال کرد و گفت که از رهبران طالبان نیز میخواهد که آتشبس را تمدید کنند.  با وجود اعلام تمدید یک طرفه آتش بس از سوی دولت افغانستان، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان به بیبیسی گفته این گروه قصد تمدید آتشبس را ندارد.
رئیس شورای عالی صلح با اشاره به این که چالشهای زیادی فرا راه صلح افغانستان وجود دارد، گفت: "روزنههای نیز برای برقراری صلح ایجاد شده که ما از آن استقبال میکنیم".
او افزود که در سایه تمدید آتشبس، تبادل زندانیهای دولتی و طالبان و همچنین رهایی زندانیان طالبان که در زندانهای دولت افغانستان زندانی هستند، نیز اقدامهای بعدی خواهد بود.
آقای خلیلی گفت که با دولت افغانستان و طرف طالبان در این باره صحبت خواهد کرد تا درباره رهایی شماری از زندانیان طالبان که دوران محکومیت آنان سپری شده و یا بیمار هستند، اقدام شود. او گفت که سرانجام با آزادی زندانیان رهبری طالبان هم به این باروند که یک فضای بوجود بیاید که مذاکره مستقیم میان دو طرف آغاز شود.
در واکنش به گزارشهای مبنی بر این که ابتکار صلح افغانستان به دست دولت به خصوص شورای امنیت ملی افغانستان بوده و شورای عالی صلح نقش نمادین داشتهاست، آقای خلیلی گفت که با تمام نهادهای دولتی بخصوص نهادهای امنیتی افغانستان هماهنگی لازم را دارد و "ابتکار روند صلح نیز به دست شورای عالی صلح افغانستان است".
او گفت: "صلح خواست مردم افغانستان است، ولی مردم تاکنون به این روند بیباور بودند و در این روزها 'انقلاب صلح ' در این کشور راه افتاده که افراد طالبان، مردم و حتی نیروهای امنیتی همدیگر را در آغوش میکشند".
در سالهای گذشته پولهای زیادی برای جذب طالبان به زندگی عادی مصرف شد، در یکی از موارد گزارش شده بود که یک مغازه دار به نام نماینده گروه طالبان با رئیس جمهورپیشین افغانستان ملاقات کرده است.
این روند باعث شد که با ایجاد حکومت وحدت ملی افغانستان روند کمک به شورای عالی صلح برای مدت کوتاهی به تعلیق درآید.
دیروز اکرم اخپلواک، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گفت که دست شماری از افرادی که "به عنوان صلح تجارت میکردند هم به نام رابطه با طالبان و حتی طالبان امکانات و پول میگرفتند، قطع شده است".
او گفت که از مدت یکسال "تاکنون آدرس واقعی صلح افغانستان مردم بوده و تلاشهای بیشتر خواهد شد تا دست تمام کسانی که با نام صلح تجارت میکردند، قطع شود".
آقای غنی پنجشنبه ۱۷ جوزا در یک پیام ویدئویی به نیروهای امنیتی فرمان آتشبس را از ۲۷ رمضان تا روز پنجم عید فطر در جنگ علیه طالبان اعلام کرد و گفت که در این مدت زمان حملات تهاجمی علیه "طالبان مسلح افغان" را متوقف کنند.
طالبان نیز بعد از این اعلام دولت افغانستان گفت در سه روز عید آتش بس میکنند اما حملاتشان علیه نیروهای خارجی ادامه خواهد داشت. این گروه گفته که این آتشبس را تمدید نخواهد کرد.