صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایتالیا به همکاری‌ با افغانستان ادامه می‌دهد

 ایتالیا به همکاری‌ با افغانستان ادامه می‌دهد

وزيرخارجۀ ايتاليا ميگويد که کشورش با توجه به تجربۀ حفاظت از آبدات و آثار تاريخى، حاضراست افغانستان را دراين حوزه کمک کند.
عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، درجريان سفردو روزه اش به ايتاليا، با انزو موفیرو میلانسی وزیر امور خارجۀ آن کشورملاقات کرد.
میلانسی در این ديدار، از ادامۀ حضور کشورش در افغانستان و حمایتهای همه جانبه از افغانستان اطمینان داد.
موصوف روابط میان دو کشور را حسنه و استوار بر ارزشها و منافع مشترک خواند و از ادامۀ دوستی و همکاریهای مشترک میان دو کشور سخن گفت.
رئیس اجرائیه از حضور و نقش فعال و سازنده ايتاليا در افغانستان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که همکاریهای ایتالیا برای افغانستان تحت رهبری حکومت جدید، در عرصههای مختلف ادامه یابد. او درادامه صحبتهای خود، تصویر روشنی از وضعیت سیاسی-امنیتی در افغانستان ارائه و تاکید کرد که ملت و مردم افغانستان، در عیناینکه از دستاوردهای سالیان اخیر به عنوان خط سرخ منافع ملی کشور دفاع میکنند، به صلح و آشتی نیز علاقهمند اند.
رییس اجرائیه در بخش دیگرى از صحبتهای خود در بارۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها گفت که حکومت به برگزاری یک انتخابات شفاف و با اعتبار پابند است.
آقای روابط منطقهای افغانستان را با کشورهای همسایه حسنه خواند و ابراز امیدواری کرد که پاکستان، وعدههای خود برای مبارزۀ مشترک با دهشتافگنی را عملی سازد.
وزیر خارجه ایتالیا در بخشى از صحبتهای خود گفت که صلح و ثبات در افغانستان، برای کشورش از اهمیت فراوان برخوردار است و صلح و ثبات در افغانستان به معنای صلح و ثبات در منطقه است.
وی همچنان علاوه نمود که قوای ایتالیا در چارچوب ناتو و حمایت قاطع در افغانستان باقی میمانند و صلح و ثبات در آسیای میانه و جنوب آسیا، برای ایتالیا از اهمیت فراوان برخوردار است.
میلانسی همچنان تاکید نمود که صلح و ثبات در منطقه میتواند باعث رشد و توسعۀ اقتصاد و تجارت در منطقه گردد و کشورش به این موضوع اهمیت فراوان قایل است.
موصوف همچنان حمایت خویش را از برگزاری یک انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان اعلان کرد و ابراز امیدواری نمود که آتش بس اخیر، بتواند زمینۀ صلح و آشتی را در کشور فراهم سازد.
وزیر امور خارجه ایتالیا در بخشى از صحبتهای خود گفت که کشورش با در نظرداشت آبدات و آثار تاریخی و فرهنگی و تجربۀ حفاظت از این آبدات و آثار آماده است که افغانستان را در این حوزه کمک کند. رییس اجراییه از این طرح وزیرخارجه استقبال کرد و وعده سپرد که بعد از مشوره و رأیزنی با وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای مسئول، طرح و خواستهای افغانستان را در این عرصه از طریق سفارت افغانستان در ایتالیا مطرح سازد. رییس اجراییه افزود که همکاریهای از این دست٬ میتواند در رشد و توسعۀ روابط فرهنگی میان دو کشور نقش اساسی ایفا کند.
در این نشست همچنان بحث اتصال منطقهيی٬ طرحهای کلان اقتصادی کشور٬ رابطه با آسیای میانه و چین برای توسعۀ اقتصادی و رشد بخش خصوصی در افغانستان مطرح گردید و ایتالیا حمایت خود را از این طرحها اعلان کرد.