صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از طالبان پس از آتش‌بس در شهرها مانده‌اند

 شماری از طالبان پس از آتش‌بس در شهرها مانده‌اند

وزارت دفاع ملی میگوید هزاران عضو طالبان در سه روز آتشبس وارد شهرهای مختلف کشور شده و شماری از آنان دوباره به جنگ برنگشتهاند.
محمد رادمنش، سخنگوی این وزارتخانه همچنین میگوید تنها در پایتخت حدود ۲۴۰۰ عضو طالبان وارد شده بودند.
سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید طالبان هنگام وارد شدن به کابل در دروازه ورودی شهر ثبتنام شدند و آمار دولتی نشان میدهد که نیمی از آنها در پایتخت باقی ماندهاند.
به گفته آقای رادمنش، در دیدار کارمندان نهادهای استخباراتی با برخی از این افراد طالبان، آنها گفتتند که "میخواهند زندگی صلح آمیز داشته باشند".
به گزارش بی بی سی، سخنگوی وزارت دفاع ملی در پاسخ به این سوال که چه اطمینانی وجود دارد که طالبان باقیمانده امنیت پایتخت را برهم نزنند، گفت: "ما همه آمادگیهای لازم را داریم. اگر کدام تهدیدی باشد نیروهای امنیتی آنرا خنثی خواهد کرد. دولت افغانستان هفته گذشته به نیروهای امنیتی دستور داد تا از ۲۷ رمضان تا روز پنجم عید فطر در جنگ علیه طالبان آتشبس کنند. گروه طالبان بعد از اعلام دولت گفت در سه روز عید آتش بس میکنند.
در سه روز عید فطر شماری از افراد گروه طالبان به شهرهای کشور آمده، در قلمرو حکومت افغانستان همراه با نیروهای امنیتی و مردم عید را تجلیل کردند.
روز دوم عید رئیس جمهور در یک پیام ویدیویی تمدید آتشبس سراسری با طالبان را اعلام کرد.
گروه طالبان اما در بیانیه‌‎ای آتشبس سهروزه از سوی این گروه را "موفقیتآمیز" و "نشان از قدرت" توصیف کرد و گفت که این آتشبس به خاطر فراهم کردن "عیدی آرام" برای مردم عادی بوده است نه برای "خوشنودسازی" دولت.
افغانستان اما با وجود آن کاملا در امن و امان نبود.
ننگرهار در شرق کشور که ولایتی هممرز با پاکستان و در بخشهایی از آن داعش فعالیت دارد، در دو روز عید شاهد دو انفجار مرگبار بود. در نتیجه این انفجارها دستکم ۴۳ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. افراد طالبان در میان کشتهشدگان بودند. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت یکی از حملات را بر عهده گرفت.