صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مهاجران: شش میلیون شهروند کشور هنوز مهاجر هستند

وزارت مهاجران: شش میلیون شهروند کشور هنوز مهاجر هستند

وزارت مهاجران و عودت کنندگان میگوید که با وجود بازگشت 8 میلیون مهاجر به کشور در 17 سال اخیر، هنوز شش میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر مهاجر هستند.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران دیروز(سه شنبه، 29 جوزا) در مراسمی به مناسبت روز جهانی پناهنده گان گفت  که بیشتر مهاجران افغان در کشورهای پاکستان و ایران هستند.
به گفته وزیر مهاجران و عودت کنندگان، دو میلیون و 450 هزار شهروند کشور در پاکستان و دو میلیون و 430 هزار شهروند دیگر در ایران و بقیه در سایر کشورهای جهان، مهاجر و یا پناهنده هستند.
او گفت که 541 هزار مهاجر افغان در کشورهای اروپایی، امریکایی و استرالیا پذیرفته شده و با توجه به اینکه اقامت دائم و یا تابعیت دریافت کردهاند، امکان بازگشت آنها به افغانستان کم است. او همچنین گفت که ۶۱۳ هزار مهاجر افغانستان در آن کشورها درخواست پناهندگی دادهاند و امیدوار است درخواست آنها پذیرفته شود. وزیر مهاجران گفت که برای حل مشکل این شمار از پناهجویان افغان، کابل و کشورهای اروپایی ارتباط نزدیک و مدیریت واحد ایجاد کردهاند.
او افزود در سال جاری میلادی ۳۳۲ هزار نفر از مهاجران افغان به کشور بازگشتهاند، از جمله ۳۲۰ هزار نفر از ایران و پاکستان و حدود یک هزار نفر از کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر.
در چند سال اخیر به دلیل افزایش ناامنی و بد تر شدن وضعیت اقتصادی کشور، شمار زیادی از شهروندان کشور تلاش کردند که از مسیرهای غیرقانونی خود را به کشورهای اروپایی برسانند و پناهنده شوند.
اما به دلیل بحران مهاجرت در جهان، شماری از شهروندان افغانستان در کشورهای اروپایی پذیرفته نشدند و دوباره برگشت داده شدند. آلمان از جمله کشورهایی است که هنوز هم روند اخراج اجباری مهاجران به افغانستان را ادامه میدهد و آنها را در نوبتهای مختلف اخراج میکند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، پناهندگان افغانستان حدود 15 درصد از پناهندگان جهان را تشکیل میدهد و نیمی از جمعیت کشور یا مهاجر هستند یا مهاجرت را تجربه کردهاند.