صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زورمـندان سه کارمـند شرکت برشنا را به دلیل قطع بـرق زخمی و یک تن را کشـته ‌اند

 زورمـندان  سه کارمـند  شرکت برشنا را  به دلیل قطع بـرق زخمی و یک تن را کشـته ‌اند

ریاست عمومی برشنا میگوید که سه کارمند این شرکت هنگامی که برق زورمندان را به دلیل بدهکاری قطع میکردند، لت و کوب و زخمی شدهاند.
امانالله غالب، رئیس عمومی شرکت برشنا روز چهارشنبه 30 جوزا در یک نشست خبری در کابل گفت که زورمندان مانع قطع شدن برق میشوند و حتی کارمندان ما را زخمی و کشتهاند.
آقای غالب افزود، یک کارمند شرکت برشنا در ولایت بلخ، چندی پیش هنگامی که برق یک زورمند را قطع میکرد، شب هنگام حوالی ساعت 8 به ضرب گلوله کشته شد.
شرکت برشنا چند ماه پیش اعلام کرده بود که بیش از 11 میلیارد افغانی از نهادهای دولتی و افراد زورمند طلبکار است که آنان حاضر به پرداخت نیستند.
رئیس عمومی شرکت برشنا میگوید که این مشکل با ریاست جمهوری مطرح شد و بعد از آن نهادهای دولتی متعهد شدند که طی سه قسط بدهکاریشان را پرداخت کنند. به گفتهی او تاکنون بیش از 2 میلیارد افغانی از طلبکاریها جمعآوری شده است.
آقای غالب همچنین گفت که برای افراد حقیقی نیز ضرب الاجل یک ماهه تعیین شده که برای تسویه حساب به شرکت برشنا مراجعه کنند در غیر آن با آنان برخورد قانونی میشود.
به گفتهی او، افرادی که بیش از 5 میلیون افغانی بدهکار باشند در صورتی که برای پرداخت مراجعه نکنند به محکمه جرایم سنگین معرفی میشوند. همچنین بدهکارانی که کمتر از 5 میلیون افغانی باشد، بعد از دریافت چهار اخطار به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند.
رئیس عمومی شرکت برشنا همچنین گفت که به کمیسیون مستقل انتخابات نیز مکتوبی روان شده تا افراد مقروض را از فهرست نامزدان برای مجلس حذف کنند.
او همچنین اضافه کرد که شرکت برشنا به دلیل فرارسیدن عید چند روزی قطع لین برق نداشت و از هفتهآینده دوباره به صورت قاطعانه قطع برق مقروضان را شروع میکند.
رئیس شرکت برشنا نام افراد مقروض را منتشر نکرد اما گفت که اگر تا یک ماه دیگر بدهکاریشان را پرداخت نکنند، نامهایشان را رسانهای میکند.
عقد 5 قرارداد به ارزش 716 میلیون افغانی
ریاست عمومی برشنا در این نشست پنج قرارداد –تدارکات تیل برای کابل و قندهار، پایههای آهنی و کانکرتی مورد ضرورت شرکت برشنا، ترمیم یک جنراتور 600 کیلوولت برای غور، خدمات مشتریان و 39 قلم تجهیزات مورد نیاز شرکت برشنا- به ارزش 716 میلیون افغانی را با شرکتهای خصوصی امضاء کرد. این پول از بودجه ریاست عمومی برشنا پرداخت میشود.
امان الله غالب، رئیس عمومی شرکت برشنا بعد از امضای قرارداد، از شرکتها خواست که کارشان را با کیفیت عالی انجام دهند در غیر آن مورد قبول شرکت نیست.
خالد استانکزی رئیس تجارتی شرکت برشنا در مورد خدمات مشتریان گفت که پیش از این به دلیل نبود یک سیستم قوی، اکثر مشتریان ما موفق به برقراری تماس و ثبت شکایت نمیشدند.
او اضافه کرد اکنون با این قرارداد 300 هزار افغانی و راه اندازی یک سیستم جدید، همزمان بیش از 20 مشتری میتوانند به شرکت برشنا زنگ بزند.
لازم به ذکر است که نزدیک به 500 میلیون افغانی هزینه قرارداد لات اول و دوم برای تیل جنراتورهای قندهار است. این قرارداد برای یک سال است.
قرارداد ترمیم جنراتور غور 347 هزار افغانی و قرارداد چهارم شامل 39 قلم تجهیزات برقی مورد نیاز شبکه .04/20 مربوط به ساحه ولسوالی خنجان متصل به اندراب می شود که هزینه آن 34 میلیون افغانی است.