صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم ریاست جمهوری: 200 باب مکتب در ولایت دایکندی ساخته می‌شود

 معاون دوم ریاست جمهوری:  200 باب مکتب در ولایت دایکندی ساخته می‌شود

سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري به رئيس معارف ولايت دايکندي گفته است که 200 باب مکتب از طريق "برنامه اقرا" در دايکندي ساخته ميشود.
آقاي دانش، روز چهارشنبه 30 جوزا در دفتر کارش با رحمت الله سيرت رئيس معارف دايکندي در مورد وضعيت معارف دايکندي گفتگو کرد.
او ابراز اميدواري کرد که اين برنامه به صورت کامل اجرايي شود تا نيازمندي معارف دايکندي از لحاظ ساختمان مرفوع شود.
معاون رئيس جمهوري همچنين با اشاره به اينکه سال جاري به عنوان سال حمايت از معارف و تحصيلات عالي تعيين شده است گفت که حکومت وحدت ملي براي تحقق اين هدف و در حد امکانات دست داشته، از هيچ تلاشي دريغ نخواهد کرد.
رحمت الله سيرت رئيس معارف دايکندي نيز گزارش مفصلي از وضعيت معارف دايکندي ارايه کرد و خواستار توجه حکومت به اين ولايت شد.
آقاي سيرت گفت که در اين ولايت 443 باب مکتب تعليمات عمومي، 4 باب مکتب خصوصي، 8 باب مرکز تربيه معلم، 7 باب مکتب تخنيکي، 7 باب مدرسه ديني و 1 باب دارالعلوم فعاليت دارد.
رئيس معارف دايکندي از رشد کمي معارف اين ولايت ابراز رضايت کرده و گفته است اين ارزيابي به دستور وزير معارف و براساس پلان استراتيژيک سوم ملي معارف مطابق به اصول کيفيت، مرتبط بودن، دسترسي متوازن، مديريت مؤثر، شفافيت و پاسخگويي تهيه شده است.
براساس اين گزارش، کمبود بودجه مورد نياز و کمبود بيش از دوهزار بست معلمي در ولايت دايکندي، از چالش هاي اصلي است که نظام معارف دايکندي همه ساله با آن دست به گريبان است.
آقاي سيرت به معاون رئيس جمهور گفت که اگر چه ممکن است مشکل کمبود معلم از طريق برگزاري آزمون کانکور معلمي تا حدودي بر طرف شود، اصلا بسنده نیست و این می طلبد که وزارت معارف برای رسیدگی به این چالش ها تدبیر ویژه اتخاذ کند.
آقای سیرت همچنان گفت که بیش از نیمی مکاتب ولایت دایکندی (225 باب مکتب) تعمیر ندارد و در کنار این مشکل، ظرفیت پایین مسلکی معملین نظام معارف دایکندی، بر چالشهای موجود در معارف آن ولایت افزوده است.
این درحالی است که براساس ارزیابی رئیس معارف ولایت دایکندی، تعداد کل شاگردان تعلیمات عمومی و برنامه های ریاست معارف به تعداد 186608 تن شاگرد می رسد. در تحلیل وضعیت معارف دایکندی آمده است که از بین مجموع 3295 تن معلم برحال در مکاتب دایکندی، تنها 217 بست آن مطابق رشته و براساس نیازمندی مضمونی استخدام شدهاند.
رئیس معارف ولایت دایکندی موجودیت فساد، عدم شفافیت، معلمان خیالی و کمبود وسایل و امکانات مورد نیاز معارف و کمبود کتب درسی را از دیگر مشکلات نظام معارف ولایت دایکندی برشمرد و بر توجه جدی ادارات مسئول در رسیدگی به این مشکلات تأکید کرد.
آقای دانش نیز ضمن قدردانی از تلاشهای رئیس معارف ولایت دایکندی، بر تلاشهای بیشترش به عنوان مسئول مستقیم معارف آن ولایت بر پر کردن خلاها تاکید کرد.
او اما از کندی روند تطبیق برخی از قراردادهای که قبلا در عرصه معارف ولایت دایکندی منعقد شده است، ابراز نارضایتی کرد و گفت که برخی از این قراردادها باید فسخ شود و دوباره باید قرارداد شود.
معاون ریاست جمهوری همچنین به رئیس معارف دایکندی اطمینان داد که دیگر مطالبات اهل معارف دایکندی را از طریق ادارات مسئول پی گیری میکند.