صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سه پوستۀ پوليس در امام صاحب کندز سقوط کرده است

 سه پوستۀ پوليس در امام صاحب کندز سقوط کرده است

شورای ولایتی کندز می گوید که با سقوط سه پوستۀ امنیتی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، هشت سرباز پولیس کشته و مجروح شدند.
به گزارش پژواک، خالدین عضو شورای ولایتی کندز گفت که طالبان مسلح، ساعت دو پنجشنبه شب بالای پوسته های امنیتی در چهارراهی امان الدین ولسوالی امام صاحب کندز حمله کردند.
وی افزود که درگیری شدید، میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح، در چهارراهی امام الدین ولسوالی یاد شده جریان داشت.
خالدين افزود که در این درگیری، چهار سرباز پولیس جان باخته و چهار تن دیگر شان زخم برداشته اند.
همچنان وی اضافه کرد که طالبان چهارراهی امام الدین با سه پوسته امنیتی را تحت کنترول در آورده اند.
این عضو شورای ولایتی کندز گفت که در حال حاضر، یک پوسته امنیتی تحت محاصره طالبان مسلح نیز قرار دارد.
در همین حال، محبوب الله سعیدی ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، ضمن تایید حمله طالبان مسلح بالای پوسته نیروهای امنیتی گفت که طالبان مسلح، پنجشنبه بالای یک پوسته امنیتی در چهارراهی امام الدین حمله کردند.
سعیدی افزود که همزمان با حمله طالبان مسلح، تماس با یک پوسته امنیتی منطقه یاد شده قطع گردیده است؛ اما وی در مورد سقوط این پوسته امنیتی و تلفات و جراحات نیروهای امنیتی چیزى نگفت.