صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنرال مراد: فاصله میان مردم و گارنیزیون را از بین می‌برم

جنرال مراد: فاصله میان مردم و گارنیزیون را از بین می‌برم

جنرال مرادعلی مراد معین ارشد امنیتی سابق وزارت داخلۀ، به حیث معاون وزارت دفاع در امور امنیتی شهر کابل و قوماندان عمومی گارنیزیون کابل، رسماً به کارش آغاز کرد.
جنرال مرادعلی مراد، دیروز در مراسمی که وزیران دفاع و داخله نیز حضور داشتند، در سمت جدیدش معرفی شد.
طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، طی صحبتی از کارکردهای قوماندان قبلی گارنیزیون کابل، ابراز قدردانی نموده تقرر جنرال مراد علی مراد را به حیث قوماندان جدید گارنیزیون کابل تبریک گفت. موصوف در ادامه صحبت هایش بر تأمین بهتر امنیت کابل تأکید نموده از رهبری جدید گارنیزیون کابل خواست تا در تأمین امنیت مردم و حفظ ثبات در پایتخت کشور، از هرگونه تلاش دریغ نورزد.  جنرال مراد، گفت که از طریق گارنیزیون کابل، به تأمین امنیت این شهر تلاش و کار خواهد کرد.
موصوف افزود: "متأسفانه مردم هنوز هم در رابطه به امنیت شهر کابل نگرانی دارند، فاصله میان مردم و گارنیزیون را ختم و روابط خوب برقرار خواهم کرد".
جنرال افضل امان سرپرست پیشین گارنیزیون کابل، در این نشست گفت که از طریق گارنیزیون کابل، امنیت روند ثبتِنام انتخابات را بهتر تأمین کرده است.
جنرال امان افزود: "در ۵۸ روز گذشته، دوهزار و ۷۰۰ پرسونل گارنیزیون کابل، امنیت روند ثبتِنام را تأمین کرد، حتی سربازان در یک مرکز ۵۲ روز هم مأموریت انجام داده اند".
گارنیزیون کابل، سه سال قبل به منظور تأمین امنیت شهر کابل ایجاد شد. این گارنیزیون در چوکات وزارت دفاع کار میکند؛ اما در کنار اردوی ملی، پولیس و امنیت ملی نيز زیر یک چتر در گارنیزیون کار میکنند.