صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور به والی‌ها: بـرای بهبود حکومت‌داری با مردم مشوره کنید

رئیس جمهور به والی‌ها: بـرای بهبود حکومت‌داری با مردم مشوره کنید

رئیس جمهور غنی به والیهای تمام ولایتها دستور داده است که برای بهبود حکومت داری و ارائه خدمات، با مردم نشستهای مشورتی برگزار کنند.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز، شنبه دوم سرطان، با والیها، مسئولین ملکی و نظامی تمام ولایتها از طریق یک ویدیو کنفرانس صحبت کرده است.
او به والیها گفته است که با اقشار مختلف مردم در مورد وضعیت حکومت داری و ارائه خدمات مشوره کنند تا رضایت مردم از کار حکومت بدست آید.
رئیس جمهور همچنین از والیان خواسته است آتشبس را مدیریت کنند. او افزوده که"حکومت، کوچکترین خطری را در بحث آتشبس پذیرفته نمیتواند و در حین آتشبس در مقابل هر نوع تعرض، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور پاسخ خواهند گفت."
آقای غنی گفته است که"عملیات تصفیوی در مناطق زیر تهدید در جریان است و هر خطری که متوجه مردم و تمامیت ارضی افغانستان باشد، باید اقدامات همهجانبه برای دفع آن اتخاذ شود."
رئیسجمهور در حالی به والیها دستور داده که با مردم در مورد بهبود حکومت داری مشوره کنند، انتقادات زیادی از وضعیت حکومت داری در شماری از ولایات کشور، مطرح شده است.
همچنین نگرانیها از تمدید آتشبس یکطرفه با طالبان در حالی که حملات آنها به شدت ادامه دارد و طرح ایجاد مناطق امن برای حکومت و طالبان، افزایش یافته است.
روز جمعه، شمیم کتوازی والی پکتیا، به رسانهها گفت که تلاشها برای ایجاد مناطق امن برای دولت و گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح ادامه دارد.
این اظهارات دیروز با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. شماری از نمایندگان مجلس در نشست عمومی دیروز مجلس با ابراز نگرانی از این طرح گفتند که اگر گفتگوهای صلح بدون میکانیزم روشن به پیش برود، برای آنها قابل قبول نیست.
نمایندگان مجلس همچنین حکومت را متهم کردند که جزئیات روند صلح در کشور را با مجلس در میان نگذاشته است و تاکید کردند" صلحی که پنهانی بدست آید برای آنها قابل پذیرش نیست."
بعد از اعلام آتشبس موقت حکومت و گروه طالبان و تمدید یک جانبه آتشبس از سوی دولت، تلاشها برای کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره افزایش یافته است.
بر اساس گزارش رسانهها، یکی از این تلاشها تامین صلح به صورت محلی است و رئیس جمهور به والیها دستور داده که با مخالفان مسلح در مناطق تحت اداره شان، گفتگو و توافق کنند.