صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا خواستار حل هرچه عاجل بحران شمال شد

مجلس سنا خواستار حل هرچه عاجل بحران شمال شد

مجلس سنا از حکومت خواست بحران اعترضهای شمال را با توجه به خواست معترضان هرچه عاجل حل سازد.
محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا در نشست دیروز سهشنبه (19 سرطان) گفت: "در شرایط که تهدید تروریزم دامن گیر مردم افغانستان است، دامن زدن به مشکلاتی ناشی از اختلافهای درون حکومتی، برای حکومت لازم نیست."
آقای ایزدیار با توجه به وخامت اوضاع شمال، تاکید کرد که حکومت باید هرچه عاجل برای پایان یافتن کشمکش و تظاهرات در شمال با توجه به رسیدگی به خواست معترضان اقدام کند.
او تاکید کرد که اگر حکومت طرح مبارزه با زورمندان را اجرا میکند هم باید این طرح همه شمول باشد و در سراسر کشور تطبیق گردد تا میان مردم افغانستان سوء تفاهم ایجاد نگردد.
با این وجود، گل محمد رسولی نماینده مردم فاریاب در مجلس سنا گفت: "معترضان در ولایتهای شمال به ویژه ولایت فاریاب از هشت روز به این طرف دست به تظاهرات زدهاند؛ اما هیچ گوش شنوای در حکومت و هیچ نهاد دیگر برای رسیدگی به خواستهای مردم وجود ندارد."
آقای رسولی خاطر نشان کرد که تظاهراتهای مردمی سبب مسدود شدن بندر آقینه، شاهراهها، مکاتب، دانشگاهها و بازارها در ولایتهای شمال کشور شده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
او هشدار داد که بیتفاوتی حکومت در برابر خواست معترضان سبب تحریک بیشتر مردم شده و بحران شمال را جدی تر میسازد.
با این وجود، داوود غفاری دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که وضعیت سیاسی کشور در نتیجه اختلافهای سیاسی درون حکومتی به وجود آمده وگرنه مردم اقوام مختلف هیچ مشکلی باهم ندارند.
آقای غفاری گفت: "حکومت وحدت ملی مسایل کوچک اختلافی شان را به مسایل قومی، سمتی و تنظیمی ربط میدهد و این مساله سبب بی اعتمادی مردم بالای حکومت شده است."
تظاهراتهای ضد حکومتی در شمال پس از بازداشت نظام الدین قیصاری فرمانده نزدیک به جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری آغاز شد و معترضان خواستار رهایی آقای قیصاری و بازگشت دوباره جنرال دوستم به کشور هستند.