صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی بیش از یک تُن مواد انفجاری را از کابل کشف و ضبط کرد

امنیت ملی بیش از یک تُن مواد انفجاری را از کابل کشف و ضبط کرد

ریاست عمومی امنیت ملی کشور از کشف و ضبط بیش از یک تُن مواد انفجاری مربوط به شبکه تروریستی حقانی در ولسوالی بگرامی ولایت کابل خبر میدهد.
در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی مقدار 1350 کیلوگرام مواد انفجاری را از ولسوالی بگرامی ولایت کابل کشف و بدست آوردند.
در خبرنامه آمده که شبکه تروریستی حقانی جهت سازماندهی و انجام حملات انتحاری و انفجاری مقدار 1350 کیلو گرام مواد انفجاری نوع امونیم نایتریت را در یک عراده موتر نوع هینو به شکل ماهرانه جابجا و از ولایت لوگر به شهر کابل انتقال داده بودند.
براساس منبع، شبکه حقانی میخواست تا از این مواد انفجاری در ساخت و ساز ماینها و واسکتهای انتحاری استفاده نمایند که این مقدار مواد انفجاری قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی کشف شد.ریاست عمومی امنیت ملی کشور تاکید کرده است که با کشف این مقدار مواد انفجاری از حملات بزرگ انتحاری و انفجاری در شهر کابل جلوگیری شده است.