صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایالات متحده استراتژی خود در قبال افغانستان را تجدید نظر می کند

ایالات متحده استراتژی خود در قبال افغانستان را تجدید نظر می کند

یک سال پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان، قرار است واشنگتن بار دیگر در مورد این استراتژی تجدید نظر کند. با استراتژی کنونی سه هزار نیروی امریکایی به افغانستان فرستاده شد و حملات هوایی افزایش یافت.
مقامات امریکایی به خبرگزاری رویترز گفتهاند که دونالد ترامپ از کندی پیشرفت در افغانستان و استراتژی که سال گذشته اعلام کرد، ناراضی است. اداره ترامپ به تعداد مشاوران نظامی، آموزشگران و نیروهای کماندو در افغانستان افزود و حمایت هوایی از نیروهای افغان را بیشتر کرد.
در تجدید نظر استراتژی امریکا، تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان، پیشرفتها در جنگ و نحوه پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
صلح به جای جنگ
با اعلام استراتژی دونالد ترامپ، امید میرفت که از پیشرفت طالبان در جبهات جنگ کاسته شود، این گروه به اندازه کافی تضعیف گردد و در نتیجه سرکوب این گروه، سران طالبان برای مذاکرات صلح آماده شوند ولی این پیشبینی عملی نشد. در حال حاضر طالبان در روستاها پیشرفتهایی دارند و گاهی تهدیدهایی را متوجه شهرها نیز میکنند.
جبران لاروند، تحلیلگر مسایل سیاسی به این باور است که اگر امریکا میخواهد استراتژی اش در قبال افغانستان موفق باشد، باید بر صلح تمرکز کند نه جنگ: «اگر امریکا فکر میکند که استراتژی اش در افغانستان موفق باشد، اول باید بر پاکستان بیشتر فشار وارد کند و دوم تمرکزش بیشتر بر صلح باشد».
در حال حاضر شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به ۱۵۰۰۰ تن میرسد. این نیروها بیشتر مصروف آموزش و مشوره به نیروهای امنیتی افغان هستند. گاهی نیروهای امریکایی در ماموریتهای نظامی نیز شرکت میکنند از جمله در بهار امسال زمانی شهر فراه در غرب کشور سقوط کرد، نیروهای امریکایی بر جنگجویان حمله کردند و طالبان را از شهر فراه عقب راندند.
آگاهان به این نظرند که حالا ایالات متحده امریکا متوجه شده که به جای پیشبرد جنگ با هزینه سنگین، بهتر است راه صلح را در پیش گیرد و از این طریق ماموریت افغانستان را کامیاب کند.
به گزارش دویچه وله، عبدالشکور دادرس، آگاه مسایل سیاسی میگوید: «به باور من امریکا میخواهد استراتژی جنگ را به استراتژي صلح تبدیل کند. ضررها و مفادی که آنها در افغانستان دارند با جنگ تامین نمیشود؛ بنابراین آنها این تصمیم را گرفتهاند که از راه صلح به اهداف شان در این کشور برسند».
مقامات امریکایی گفتهاند که هنوز تجدیدنظر در مورد استراتژی امریکا برای افغانستان در دستور کار قرار نگرفته اما ممکن است این استراتژی در ماههای آینده دوباره بررسی شود.
فشار پاکستان
در استراتژی کنونی دونالد ترامپ، از پاکستان به عنوان حامی گروههای تندرو نام برده شده و از این کشور خواسته شده تا به حمایتش از گروههای تروریستی پایان دهد. در پی اعلام این استراتژي، کمکهای امریکا برای پاکستان کاهش یافت و فروش جتهای جنگی به پاکستان متوقف شد.
جبران لاروند، تحلیلگر مسایل سیاسی میگوید آنگونه توقع می رفت امریکا فشار لازم را بر پاکستان وارد نکرد: «هنگامی که استراتژی امریکا در قبال آسیای جنوبی و افغانستان مطرح میشد، امید این بود که پاکستان زیر فشار بیشتر قرار گیرد ولی بیشتر تمرکز امریکا بالای جنگ بود تا فشار بر پاکستان».
در همین حال آقای دادرس میگوید امریکا در حال حاضر نمیخواهد بدیل دیگری را به جای حکومت کنونی پاکستان جابجا کند؛ زیرا پاکستان رابطه خوبی با بریتانیا دارد و مشاوران برجستهای در این مورد فعالند. آقای دادرس گفت: «باورم نمی شود که در وضعیت کنونی که [امریکا] بر سیستم پاکستان بسیار مصرف کرده بدیل دیگری را بجایش جستجو کند. پاکستان نیز برای امریکا خدمت کرده و به خدمتش ادامه خواهد داد». آگاهان در افغانستان به این باورند که پاکستان حامی اصلی طالبان و محرک اصلی جنگ در افغانستان است؛ بنابراین استراتژی جدید امریکا هیچ تاثیری بر حمایت پاکستان از طالبان نداشته است.