صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

علمای جهان اسلام: طالبان به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان پاسـخ مثبت بدهد

 علمای جهان اسلام:  طالبان به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان  پاسـخ مثبت بدهد

عالمان دینی از 37 کشور اسلامی در پایان نشست دو روزه در مکه، از گروه طالبان خواستند که از خشونت دست بکشند و به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت بدهند.
حدود 100 عالم دینی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه (19 و 20 سرطان) در شهرهای جده و مکه دور هم گرد آمدند و خواستار توقف جنگ در افغانستان شدند.
این نشست که توسط سازمان همکاری اسلامی و دولت عربستان برگزار شده، در بیانیه پایانیاش آمده که گفتگو بهترین راه حل برای پایان دادن به جنگ در افغانستان است.
ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی نیز در دیداری که با عالمان دینی داشته، گفته که "ما امروز امیدواریم که تلاشهایتان در طی کردن صفحه گذشته و گشودن صفحهای جدید در افغانستان، سهیم شود؛ صفحهای که در آن خواستههای مردم افغانستان در تحقق امنیت و ثبات را محقق کند و این نیازمند پیش گرفتن مسیر گفتوگو، آشتی و تسامح است، همانگونه که دینمان اسلام از ما میخواهد."
دبیرکل سازمان همکاریهای اسلامی روز گذشته در آغاز نشست در مورد مسئله جنگ در افغانستان، گفته بود که در جنگ افغانستان " بنام اسلام، مردم بیگناه کشته میشود" در حالی که در دین اسلام، قتل انسان حرام است. او جنگ افغانستان را "جنگ میان مسلمانان" خوانده بود و گفته بود که در دو طرف "مسلمان" کشته میشود.
یوسف بن احمد العثمین، دبیرکل این سازمان همچنین گفته بود که "جنگ در افغانستان جامعه را از پیشرفت بازداشته و امیدها  را از بین برده است."
گروه طالبان در این نشست اما نمایندهای نفرستاده و گفته است که چنین نشستهایی به نفع اشغالگران تمام میشود. این گروه به نشستهای مشابه نیز پاسخ مثبت نداده بود.
پیش از نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی، یک نشست دیگر با حضور علمای شماری از کشورهای اسلامی در اندونیزیا برگزار شد که اشتراک کنندگان در اعلامیه پایانی خود، جنگ در افغانستان را حرام اعلام کردند.
حکومت وحدت ملی طی یک سال گذشته با برگزاری و دعوت عالمان دینی جهان اسلام درصدد است که گروه طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند. اما شماری از شهروندان میگویند که خوشباوری نظام به گفتگوهای صلح، زمینه را برای فعالیت تروریستان بیشتر مساعد کرده و صدای یکجانبه صلحخواهی اگر از مقدسترین مکان "مکه" هم بلند شود، بهجای نخواهد رسید.
آنان در شبکههای اجتماعی نوشتهاند که تروریستان با حمله بر معارف در ننگرهار، آتش زدن مکتب در لوگر و جلوگیری از رفتن دختران به مکتب در شماری از ولایتهای دیگر، ثابت کردند که هیچگونه باوری به صلح ندارند و همواره به فکر تاریک نگهداشتن جامعه به خاطر سرباز گیری هستند.