صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاسخ تند رئیس جمهور به احزاب: چه وقت ملت به آنها صلاحیت نمایندگی داده است؟

پاسخ تند رئیس جمهور به احزاب:  چه وقت ملت به آنها صلاحیت نمایندگی داده است؟

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور به پیشنهاد احزاب سیاسی مبنی بر تغییر نظام انتخابات و متوقف کردن روند ثبت نام رای دهندگان، واکنش تندی نشان داد و گفت که انتخابات را یک قشر تعیین کرده نمیتواند بلکه اکثریت مردم افغانستان نتیجهی انتخابات را، تعیین میکنند.
شماری از احزاب سیاسی روز شنبه 23 سرطان با برگزاری یک نشست فوقالعاده خواستار متوقف شدن روند ثبت نام رای دهندگان و تغییر نظام انتخاباتی شده بودند. آقای غنی، روز یکشنبه 24 سرطان در یک نشست خبری در کابل به این پیشنهاد واکنش نشان داد و گفت: "این سیاسیون کی هستند که به نمایند‌‎گی ملت حرف میزنند؟ کی انتخابشان کرده ؟ چند درصد رأی را بردهاند؟ و چی وقت ملت به اینها صلاحیت داده است؟"
او تصریح کرد که "رئیسجمهور افغانستان هستم و با رأی مردم من به این کرسی نشسته ام، نه زور داشتم و نه هم زر؛ بل از توان خودم به این جا آمده ام. بیایید به میدان مبارزه انتخابات داخل شوید."
پیشنهاد تغییر نظام انتخاباتی و توقف روند ثبت نام توسط محمد محقق، یونس قانونی، صلاحالدین ربانی، گلبدین حکمتیار، ضراراحمد مقبل، انوارالحق احدی، سید حامد گیلانی و باتور دوستم و اسدالله سعادتی از رهبران و اعضای احزاب سیاسی مطرح کشور، داده شده بود.
آنان گفته بودند که روند ثبت نام رای دهندگان "ناقص، فسادزا، زمینه ساز تقلب و بحران آفرین" است و باید این روند متوقف و ثبت نام توسط بایومتریک انجام شود.
رئیس جمهور احزاب را مخاطب قرار داد و گفت که" آیا بایومتریک شدن رای دهندگان در کمتر از شش ماه امکان پذیر است؟ آیا میخواهید مجلس را تمدید کنید؟ آیا می خواهید که انتخابات ریاست جمهوری با بحران مواجه شود؟"
آقای غنی همچنین گفت که اکنون بیش از 8.6 میلیون تن برای رای دادن ثبت نام کردهاند در صورتی که جامعه جهانی گفته است که 4.2 میلیون تن برای برگزاری انتخابات کافی است.
احزاب سیاسی در اعلامیهشان نوشته بودند: "در صورتی که حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی به این خواست‌‌های معقول و برحق احزاب و جریانهای سیاسی و شخصیتهای مهم ملی تمکین نکنند و این پروسه معیوب و بحرانزا را همچنان پیش برند، ما تمام گزینهها را قابل بحث دانسته و از همه امکانات مان برای جلوگیری از اجرای آن که به صورت قطع برای افغانستان بحران آفرین است، استفاده میکنیم."
اما رئیس جمهور گفت که قانون اساسی افغانستان صد درصد تطبیق میشود، نیازی به جرگه و یا کدام حرکت دیگر نیست، چون قانون اساسی واضح و مبرهن است.
او همچنین تاکید کرد که از احزاب سیاسی میخواهم که برای حل مشکل طرحشان را ارائه کنند و با اقداماتشان باعث بروز بحران در کشور نشوند. آقای غنی گفت که چه کسی پاسخگوی بحران چهل سال گذشته است؟
این تنشها در حالی مطرح میشود که بر اساس تقویم انتخابات باید 28 میزان سال جاری، انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالیها برگزار شود.