صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله انتحاری در نزدیک وزارت انکشاف دهات؛ 7 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند

حمله انتحاری در نزدیک وزارت انکشاف دهات؛ 7 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند

فرماندهی پولیس کابل اعلام کرده که در یک حمله انتحاری در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات در ناحیه ششم شهر کابل، دستکم 7 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند.
حشمت استانکزی، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل به رسانهها گفته است که این حمله حوالی ساعت چهار و نیم عصر و هنگامی صورت گرفت که کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات در حال ترک دفاتر شان بودند.
فرویدن آژند، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات نیز گفته است که این حمله در نزدیکی پارکینگ موترهای مامورین این وزارت صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات گفته است که این حمله کننده پیاده و توانسته خود را تا نزدیکی و ورودی و پارکینگ این وزارت برساند.
او گفته کشته شدهها و زخمیهای این حمله کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات هستند.
این دومین بار است که وزارت احیا و انکشاف در سال جاری، هدف حمله مهاجمان انتحاری قرار میگیرد. بیست ماه جوزا و در روزهای ماه رمضان، نیز هنگامی که کارمندان این وزارت در حال ترک دفاتر شان بودند، یک حمله انتحاری آنها را در مقابل دروازه غربی وزارت، هدف قرار داد. در این حمله، همانند حمله دیروز توسط یک مهاجم انتحاری پیاده انجام شده بود، 13 تن کشته 31 نفر دیگر زخمی شده بودند.
هنوز مسئولیت حمله دیروز بر کارمندان وزارت انکشاف دهات را گروهی به عهده نگرفته است، اما مسئولیت حمله قبلی بر این وزارت را، گروه داعش پذیرفته بود.