صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند بررسی اسناد نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها آغاز شد

 روند بررسی اسناد نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها آغاز شد

کمیسیون مستقل انتخابات روند بررسی اسناد نامزدان شورای ولسوالیها را به صورت علنی و با حضور نمایندگان احزاب و جامعه مدنی
آغاز کرد.عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه 25 سرطان هنگام آغاز این روند گفت که با وجود چالشهای فراوان فراروی انتخابات شوراهای ولسوالیها، کمیسیون با همکاری نیروهای امنیتی مشارکت مردم را در انتخابات به واقعیت نزدیک کرده است. آقای صیاد افزود که این کمیسیون در روند ثبت نام نامزدان شوراهای ولسوالیها بیطرفی و استقلالیت خود را حفظ کرده و فعالیت کمیسیون، بر مبنای تأمین حق مشارکت سیاسی مردم استوار است.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته بود که 6152 نفر برای کاندید شدن در انتخابات شوراهای ولسوالیها ثبت نام کرده بودند که 6081 تن به فهرست ابتدایی راه یافتهاند. این آمار بدون ولایت غزنی است.
 در ولایت غزنی، هیچ فردی برای شوراهای ولسوالیها و مجلس به دلیل اعتراض شماری از شهروندان این ولایت، ثبت نام نکردهاند و تاکنون نیز روند ثبت نام در این ولایت آغاز نشده است.
با نشر فهرست ابتدایی نامزدان شوراهای ولسوالی ها، کمیسیون مستقل انتخابات از حضور کمرنگ زنان در شوراهای ولسوالیها ابراز نگرانی کرده بود.
وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته به روزنامهی«افغانستانما» گفت که هیچ زنی در حدود 130 ولسوالی کشور برای انتخابات شوراهای ولسوالیها ثبتنام نکردهاند.
اکنون کمیسیون با نشر خبرنامهای نوشته است که از مجموع 368 ولسوالی، در 42 ولسوالی تااکنون هیچ کسی نامزد نکرده، در 29 ولسوالی هیچ نامزد مردی و در 120 ولسوالی بنابر مشکلات، قانونی، فرهنگی، امنیتی و مالی هنوز کاندید زن ثبت نام نکردهاند.
کمیسیون مستقل انتخابات همچنین نوشته است که در 166 ولسوالی تعداد کاندیدان زن برابر و یا هم کمتر از کرسیهایی است که برای زنان در شوراهای ولسوالیها اختصاص یافته است.
حضور کمرنگ زنان باعث نگرانی مقامهای دولتی شده است. بر اساس قانون باید ۲۵ درصد اعضای شوراهای ولسوالیها زنان باشند.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات برای بهبود اشتراک زنان در انتخابات شوراهای ولسوالیها از نهادهای دولتی میخواهد که تا در راستای تأمین حق مشارکت همگانی مردم به ویژه زنان همکاری همه جانبه کند.
این کمیسیون میگوید که برای حل مشکلات فراراه این روند، کمیسیون جلسات متعددی را با وزارت امور زنان، ارگانهای محلی و دیگر ادارات ذیربط برگزار کرده و ادامه خواهد داشت.
پیش از وزارت امور زنان در «همایش زنان در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی» از کمیسون مستقل انتخابات خواسته بود که روند ثبت نام نامزدان شوراهای ولسوالیها را تمدید کند تا زنان بیشتری ثبت نام کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات نیز اعلام آمادگی کرده بود که در صورتی که زنان علاقمند به ثبت نام در انتخابات شوراهای ولسوالیها باشند، این روند را تمدید خواهد کرد. این کمیسیون همچنین گفته بود که خلاءهایی در قانون انتخابات است که تلاشها برای رفع آن جریان دارد.
گفتنی است که با ختم دوره ثبت نام نامزدان شوراهای ولسوالیها در 22 جوزا، کمیسیون انتخابات این روند را تا 25 جوزا تمدید کرد. اما برای نامزدان مجلس نمایندگان تمدید نشد.