صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرمانده عمومى ناتو: چشم‌انداز پروسه صلح مثبت است

 فرمانده عمومى ناتو: چشم‌انداز پروسه صلح مثبت است

  فرمانده عمومى نيروهاى ناتو در افغانستان با کريم خليلى رئیس شوراى عالى صلح در مورد صلح و ثبات در کشور گفتگو کرد.
درخبرنامه مطبوعاتى شوراى عالى صلح  که دیروز دوشنبه 25 سرطان، منتشر شده، آمده است که جنرال جان نکلسن و محمد کریم خلیلی روی برخی از مهمترین مسائل صلح و ثبات  افغانستان، گفتگو کردند.
منبع افزوده است جنرال نکلسن، ضمن اینکه تعهد جدید کشورهای عضو ناتو برای افغانستان را در کنفرانس اخیر بروکسل یک گام مهم در جهت موفقیت افغانستان دانست، اظهار امیدواری کرد که چنین تلاشهایی، بتواند روند صلح افغانستان را بیش از پیش تسهیل نماید.
این مقام ناتو بر حمایتش از تلاشهای صلح حکومت افغانستان، تأکید کرده و اظهار داشت که کشورهای عضو ناتو از برقراری صلح و ثبات دایمی در افغانستان، حمایت جدی مینمایند.
وی همچنان اظهار خوشبینی نمود که افغانستان با همکاری جامعه جهانی، به فرصتهای جدیدی در زمینه صلح، امنیت، و توسعه سیاسی و اقتصادی، دست مییابد.
فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع، پیشرفتهای اخیر در برخی عرصهها به حمایت از صلح را با اهمیت توصیف کرده و چشمانداز پروسۀ صلح را مثبت ارزیابی نمود.
در خبرنامه آمده است، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، از همکاری جامعه جهانی و کشورهای عضو ناتو با افغانستان، اظهار سپاس و قدردانی نموده به برخی از دستاوردهای اخیر این شورا برای تقویت روند صلح، اشاره نموده و خواهان حمایت و همکاری جامعه جهانی در جهت توسعه این دستاوردها شد.
رئیس شورای عالی صلح، ضمن اینکه بر ویژگی بینالافغانی بودنِ پروسه صلح، تأکید کرد؛ اما همکاری کشورهای جهان و منطقه را در این زمینه ضروری دانست.
موصوف در این دیدار، به برخی از چالشهای روند صلح اشاره نموده و اظهار داشت که رفع این چالشها به همکاری بیشتر شرکای بینالمللی افغانستان، نیاز دارد.