صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کماندوها در بازداشت قیصاری شرکت نداشته‌اند

کماندوها در بازداشت قیصاری شرکت نداشته‌اند

وزارت دفاع ملی میگوید که کماندوها در بازداشت نظامالدین قیصاری، نماینده ویژه جنرال عبدالرشیم دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در ولایت فاریاب شرکت نداشتهاند.
محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به بیبیسی گفته که بازداشت آقای قیصاری توسط کماندوها انجام نشده و این نیروها در این حادثه شامل نبودهاند.
دستگیری نظامالدین قیصاری در دو هفته گذشته موجب اعتراضات گسترده در فاریاب و چندین ولایت دیگر در شمال کشور شده است و معترضان خواهان آزادی آقای قیصاری و بازگشت جنرال دوستم از ترکیه شدهاند.
معترضان چندین شاهراه کلیدی و گذرگاههای مرزی را در شمال برای چندین روز بستند و دفاتر دولتی را مسدود کردند.
سخنگوی وزارت دفاع برخورد خشونتآمیز نظامیان را با محافظان آقای قیصاری "جرم" دانست و گفت که باید از افرادی که در این روند اشتراک داشته پرسیده شود و این رفتار ربطی به نیروهای اردوی ملی ندارد و نمیتواند وجهه این نیروها را خدشهدار کند.
در روزهای گذشته نوار تصویری از زمان بازداشت محافظان آقای قیصاری منتشر شد که در آن سربازان با دستگیرشدگان بد رفتاری میکنند و آنان را مورد آزار و اذیت و لت و کوب قرار میدهند.
آقای راد منش نیز گفت که بدرفتاری با این محافظان در محدوده فرماندهی لوای اول قول اردوی 209 شاهین که آنان در آن محل بازداشت شدهاند، انجام نشده و نیروهای کماندو این افراد را فقط دستگیر و به ریاست امنیت ملی تسلیم داده و این بدرفتار نیز در محل دیگری اتفاق افتاده است.
قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بیانیهای در زمان دستگیری آقای قیصاری اعلام کرد که "او با یک رویکرد قلدرمابانه زبان به اهانت و توهین گشود ... که با عمل کرد سریع نیروهای امنیتی و خاصتا قطعات خاص قهرمان، شخص نظام الدین و افرادش دستگیر وجهت تحقیق به مراجع عدلی و قضایی در مرکز فرستاده شد."
هفته گذشته تصاویری در شبکههای اجتماعی که گفته میشود متعلق به رویداد بازداشت قیصاری و محافظانش است، منتشر شد. در این تصاویر افرادی دست بسته و تیرخورده بر روی زمین افتادهاند. در کنار آن تصاویر ویدئویی نیز منتشر شد که نشان میداد سربازانی که محافظان آقای قیصاری را بازداشت کرده، رفتار خشن دارند.
همرسانی این تصاویر در شبکههای اجتماعی باعث واکنشهای تند در مقابل نیروهای ویژه و بخصوص کماندوها شد. این واکنشها باعث شده که وزارت دفاع و فرمانده نیروهای کماندو حضور این نیروها را در بازداشت آقای قیصاری رد کنند.
جنرال بسم الله وزیری، فرمانده نیروهای کماندو نیز در واکنش به این خبرها گفته که تاکنون دستور بازداشت هیچ کسی را از افراد ارشدش دریافت نکردهاست.
در نوار تصویری که از او همرسانی شده، گفته که خود او نیز به عنوان فرمانده کماندوهای اردوی ملی به هیچ کسی دستور نداده که کسی "سرباز و یا یک فرد افغان را به لگد بزند" و نیروهای کماندو در مسایل داخلی و کوچک خود را درگیر نخواهند کرد.
آقای وزیری افزوده که اگر رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان به او امر "اصولی و قانونی" بدهد، او از آن اطاعت خواهد کرد و آنرا اجرا میکند.
او گفته که کماندوهای اردوی ملی در بازداشت قیصاری و حوادث اخیر ولایت فاریاب نقش نداشتهاند، ولی از یونیفورم نیروهای کماندو سوءاستفاده میشود که به مسئولان ارشد افغانستان اطلاع داده شده است.
آقای وزیری با انتقاد از نمایندگان مجلس گفته که محافظان آنان بدون اینکه عضو کماندوهای افغانستان باشند، از یونیفورم آنان استفاده نادرست میکنند.
او گفته که نیروهای کماندو عملی را انجام نخواهند داد که باعث سر افکندگی شود.
نیروهای کماندو به دلیل برخورد حرفهای آنان در چند سال گذشته میان مردم افغانستان از محبوبیت زیادی برخوردار شدهاند، ولی در روزهای گذشته تصاویری از بدرفتاری با محافظان آقای قیصاری نشر شد که مردم مدعی بودند این کار را نیروهای کماندو انجام داده و رئیس جمهور به شدت مورد انتقاد قرار گرفت که نیروهای کماندو نباید برای "مقاصد سیاسی" مورد استفاده قرار بگیرد.
بعد از نشر این تصاویر اعتراضهای زیادی در شبکههای اجتماعی نسبت به نیروهای اردوی ملی و بخصوص نیروهای کماندو مطرح شد.