صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روحانی: 600 مورد شکایت در رابطه فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی دریافت کرده‌ایم

روحانی: 600 مورد شکایت در رابطه فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی دریافت کرده‌ایم

علی رضا روحانی، کمیشنر کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که در رابطه با فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی آینده، 600 مورد شکایت در این کمیسیون ثبت شده است.
آقای روحانی که دیروز، چهارشنبه 27 سرطان، در مجلس نمایندگان صبحت میکرد گفت بررسی این شکایتها تا روز شنبه هفته آینده، نهایی و اعلام خواهد شد.
آقای روحانی گفت: "این شکایتها در مورد افراد داخل لیست نامزدان انتخابات پارلمانیاند و همچنین برخی نامزدان حذف شده از لیست نیز شکایت کردهاند که چرا نامهای شان از سوی کمیسیون انتخابات حذف شده است."
به گفته او، بخشی از این شکایتها بررسی شده و بخشی دیگر آن در حال تدقیق قرار دارند و تصمیم نهایی کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی تا روز شنبه آینده گرفته شده و اعلام خواهد شد.
او تاکید کرد که براساس قانون جدید انتخابات، صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی بیشتر شده و نامزدانی که در مورد دخالت آنان در کارهای غیر قانونی از جمله زورگویی، استخراج غیر قانونی معادن، فساد، قتل، قاچاق و سایر کارهای غیر قانونی شکایت وجود داشته باشد، بدون حکم محکمه از لیست حذف خواهند شد.
از سوی هم، علی رضا روحانی گفت که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شدیداً با کمبود بودجه مواجه است.
آقای روحانی افزود که هرچند وزارت مالیه صد میلیون افغانی را برای تامین بودجه این کمیسیون در بودجه وسط سال حکومت در نظر گرفته است ولی این بودجه کافی نیست.
او بیان داشت که کمیسیون شکایات انتخاباتی از UNDP تقاضای 17 میلیون دالری را مطرح کرده ولی این نهاد سازمان ملل متحد تنها 2.5 میلیون دالر وعده کمک داده است.
به گفته او، مجموع تشکیل این کمیسیون که اخیر براساس قانون ایجاد شده است، 410 نفر است و از این میان 260 نفر استخدام شده و لیست متباقی کارمندان این کمیسیون هم برای تایید و منظوری رئیس جمهور تا دو روز دیگر به ارگ پیشنهاد خواهد شد.
او هشدار داد که اگر بودجه کمیسیون شکایات انتخاباتی تامین نگردد این کمیسیون با مشکلات جدی و حتی با مداخله احتمالی برخی نهادها مواجه خواهد شد.
او همچنین یاد آور شد که کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی 7366 کارمند موقت را فقط در روز انتخابات استخدام میکند تا این افراد مستقیماً از هر مرکز رای دهی شکایتهای احتمالی را جمع آوری کرده و روند رای دهی را نظارت کنند.