صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معترضان در شمال کشور، دروازه ولايت سمنگان را بستند

معترضان در شمال کشور، دروازه ولايت سمنگان را بستند

تظاهرات هواداران حزب جنبش ملى اسلامى افغانستان وارد شانزدهمين روز شد و ضمن اينکه در ولايت سمنگان، دروازه ساختمان ولايت را بستند، از راه اندازى تظاهرات گسترده در مرکز کشور هشدار دادند.
صدها تن در ولايت سمنگان، صبح دیروز از پارک مرکزى شهر ايبک اين ولايت، راهپيمايى شان را آغاز کردند و در مقام ساختمان ولايت تجمع نموده و خواستار برگشت جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى و رهايى نظام الدين قيصارى شدند.
تظاهرات کنندگان در دروازه وردی ساختمان ولایت سمنگان، یک خیمه بزرگ را برپا کردند و دروازه ولایت را به روی مردم و کارمندان بستند.
به گزارش پژواک، میرزا فقیر محمد یک تن از تظاهرکنندگان در ولايت سمنگان گفت: "اگر خواست های ما توسط دولت برآورده نشود، ما دست به خشونت زده و نافرمانیهای خویش را بيشتر می کنیم ."
ازسویى هم هواداران حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در شانزدهمین روز تظاهرات شان بر ضد حکومت  در ولايت جوزجان , هشدار دادند که اگر تا سه روز آینده مقامات حکومتی به خواست هاى  آنها پاسخ مثبت ندهند، در مرکز کشور تظاهرات گسترده را راه اندازى نموده و دروازه های ارگ ریاست جمهوری را میبندند .
مولوی عبدالحی حیات رئيس شورای ولایتی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولایت جوزجان گفت: "تظاهرات حق مسلم ماست و باشنده گان ولایت جوزجان تا زمان قبول خواست های شان از جانب حکومت به حرکت های اعتراضی خود ادامه میدهند ."
وی تصریح کرد که بهتر است، حکومت روی خواست ها و پیشنهادات  معترضان غور کند و زمینه را برای برگشت جنرال عبدالرشید دوستم و رهایی نظام الدین قیصاری به کشور مساعد سازد و  اگر مقامات بلند پایه حکومت، تا سه روز آینده به درخواست معترضان پاسخ مثبت نگفت، حرکت بعدی بستن دروازه های ارگ ریاست جمهوری خواهد بود.
همچنان تظاهرکنندگان در ولایت فاریاب، ضمن درخواست برگشت جنرال دوستم به کشور و رهايى قيصارى، حکومت مرکزی را به بی مهری در قبال مردم شمال بخصوص فاریاب متهم کرده، گفتند که بیش  از ۹۰ درصد اراضی اين ولايت در کنترول طالبان است و مردم با ده ها مشکل ديگر روبه رو اند؛ اما کوچکترین توجه در زمینه حل مشکل مردم صورت نگرفت، مجبور شدند به عدالتخواهی در سرک ها برآیند.
تظاهرات طرفداران حزب جنبش در چندين ولايت در شمال و شمالشرق افغانستان، پس از آن آغاز شد که نيروهاى دولتى، نظام الدين قيصارى نماينده جنرال دوستم معاول اول رياست جمهورى در امور نيروهاى خيزش مردمى در فارياب را، با شمارى از محافظان او بازداشت و به کابل انتقال دادند.