صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانش: اجلاس سه جانبه علما در اندونیزیا، سر آغاز حمایت کشورهای اسلامی از روند صلح افغانستان شد

دانش: اجلاس سه جانبه علما در اندونیزیا، سر آغاز حمایت کشورهای اسلامی از روند صلح افغانستان شد

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، با عارف رحمان سفیر اندونیزیا در کابل در کاخ صدارت دیدار کرد. آقای دانش در این دیدار گفت که برگزاری اجلاس سه جانبۀ علمای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا، "فتح باب و سر آغاز" حمایت سایر کشورهای اسلامی از روند صلح در افغانستان شد. کشور اندونیزیا در ماه ثور سال جاری اجلاس سه جانبهی علمای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا را برگزار کرد که عالمان در این اجلاس، جنگ در افغانستان را حرام دانستند.
آقای دانش در دیدار روز چهارشنبه 27 سرطان به سفیر اندونیزیا گفت: "در حقیقت اقدامات دولت اندونیزیا در راستای حمایت از پروسه صلح، سبب همکاری سایر کشورهای اسلامی در این زمینه شد."
معاون رئیس جمهور گفت که صدور فتوای علما در اجلاس کابل بر حرمت جنگ و حملات انتحاری و برگزاری نشست علمای کشورهای اسلامی در عربستان سعودی در واقع نتایج اقدامات دولت اندونیزیا برای حمایت از پروسه صلح افغانستان به حساب می‌‌آید.
او تأمین صلح پایدار را ضرورت جدی برای کشورهای منطقه خواند و تصریح کرد که برای رسیدن به صلح، مبارزه با افراطگرایی و برداشتهای تندروانه از آموزههای دینی، یک ضرورت است.
به گفتهی معاون رئیس جمهوری یکی از راههای تغییر برداشتهای تندروانه از دین؛ تبادل تجربه است و اندونیزیا کشوری است که میتواند برای سایر کشورهای اسلامی در این خصوص، الگو باشد.
آقای دانش برگسترش همکاریهای دو جانبه در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تأکید کرد و گفت که هم دولت افغانستان و هم سکتور خصوصی افغانستان از توسعه روابط تجاری و همکاری اقتصادی با اندونیزیا استقبال میکنند.
او در مورد تقویت همکاریهای علمی و فرهنگی بین دو کشور نیز تصریح کرد: "فراهم شدن بورسیههای تحصیلی در رشتههای تخنیکی، اقتصادی و به خصوص شرعیات برای محصلان افغان در اندونیزیا میتواند پیامدهای مثبت را به همراه داشته باشد." عارف رحمان سفیر اندونیزیا در کابل در این دیدار، یکی از راههای تأمین صلح درافغانستان را تقویت همکاریهای اقتصادی با سایر کشورهای اسلامی از جمله اندونیزیا خواند.
وی گفت که اندونیزیا آماده است، از طریق همکاری تجاری، کمک در حوزههای معارف و تحصیلات عالی و توسعه روابط اقتصادی روابط خویش را با دولت افغانستان گسترش دهد. آقای رحمان توضیح داد که دولت اندونیزیا برنامههای مختلف را برای تقویت روابط تجاری بین سکتور خصوصی هر دو کشور مانند برگزاری نمایشگاههای تجاری تدارک دیده و قرار است که در ماه اکتوبر شماری از تاجران و فعالان اقتصادی افغانستان از اندونیزیا دیدار کنند.
وی علاوه کرد که هماکنون شماری از محصلان افغان در رشتههای مختلف در اندونیزیا تحصیل میکنند و تلاش برای فراهم شدن بورسیههای تحصیلی بیشتر برای محصلان افغان، همچنان ادامه دارد.
آقای رحمان ایجاد سهولت برای دریافت ویزه توریستی را زمینه دیگری برای گسترش همکاریهای متقابل بین شهروندان دو کشور خوانده و از همکاری دولت اندونیزیا در سایر عرصهها نیز اطمینان داد.