صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌ جمهور به نهادهای بین‌المللی: اکنون شرکای شما نسل جدید افغانستان است

رئیس‌ جمهور به نهادهای بین‌المللی: اکنون شرکای شما نسل جدید افغانستان است

رئیس جمهور غنی بیست و یکمین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام ( JCMB ) گفت افغانستان بسوی تغییر نسلی در حرکت در است و نسل جدید، همکاران و شرکای جامعه جهانی در افغانستان است.
آقای غنی در این کنفرانس که دیروز، چهارشنبه 27 سرطان، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، گفت که نسل جدید افغانستان توانایی"زعامت" و "مدیریت" کشور را دارد.
او  از جامعه جهانی و شرکای بینالمللی افغانستان که بعد از حادثه 11 سپتامبر با افغانستان همکاری کردند، تشکر کرد و گفت که " حالا یک افغانستان جدید از یک نسل جدید شکل گرفته که از همه مسائل ملی و منطقوی آگاهی و درک عمیق دارند."
رئیس جمهور افزود که نسل جدید افغانستان اهمیت افغانستان به عنوان" چهار راه آسیا" را درک کرده و این دیدگاه را میتواند مدیریت کند.
او از جامعه جهانی خواست که با نسل جدید افغانستان، با روشهای مدرن کار کنند؛ زیرا شرکای شان در بین مردم، رهبران و مدیران جدید هستند.
آقای غنی افزود که "طی سه و نیم سال گذشته، شبکههای رهبران نسل جدید تقویت بیشتر یافته اند، حالا به مرحله رسیدهایم که درخشندگی که تیم کرکت در عرصۀ جهانی بهنمایش گذاشته است، شبکه رهبران نسل جدید ما در عرصه سیاست نیز انجام داده میتوانند."
رئیس جمهور گفت که طرح تغییر نسلی در بخشهای امنیتی، سیستم مالی، دستگاه عدلی و قضایی و حکومت داری خوب، هر روزه در حال عملی شدن است.
او افزود که در راستای اجرایی شدن این طرح در شاروالیها و قریههای کشور، پیشرفتهای خوبی صورت گرفته است.
آقای غنی گفت که هدف اساسی حکومت این است که مسئولیتها از افراد به نهادها، برای همیشه و به صورت بنیادی انتقال یابد. افغانستان یکی از جوانترین کشورهای جهان به شمار میرود و گفته میشود که حدود 60 درصد از جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهد.اما حضور جوانان در ادارات  دولتی، اندک است و باعث انتقادات زیادی شده. مقامات حکومت میگویند که برای مدرن سازی سیستم اداری افغانستان و مبارزه با فساد اداری، تلاش میکنند که ادارات کشور را جوانان بسازند و مسئولیتهای مهم و کلیدی را به جوانان بسپارند.
رئیس جمهور غنی در بخش دیگر از سخنان خود به مسئله صلح اشاره کرد و گفت که اجماع بینالمللی در مورد صلح در افغانستان شکل گرفته، اجماع در جهان اسلام در حال شکل گیری است و اجماع منطوی 70 درصد شکل گرفته است.
او در کنفرانس بروکسل و کنفرانس سازمان همکاریهای اسلامی در عربستان سعودی، پیامهای بیسابقه در حمایت از صلح در افغانستان ارائه شده و اکنون حمایت بینالمللی از ابتکار صلح افغانستان، بوجود آمده است.
آقای غنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیز تاکید کرد، اما گفت که" برای همۀ افغانها به شمول طالبان، انتخابات ریاستجمهوری آینده یک فرصت مناسب است و بهجای اینکه پس از انتخابات صلح کنیم، خوب است هم اکنون صلح نماییم، زیرا صلح استعجالیت دارد.
دولت به تعهدات خود عمل کند
سازمان ملل اعلام کرده که حکومت افغانستان باید تا نوامبر سال جاری میلادی که قرار است نشستی درباره اوضاع افغانستان در جنیوا برگزار شود، در زمینه برگزاری انتخابات و مبازره با فساد دستاوردهای لازم را داشته باشد.
تادامیچی یاماموتو، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در نشست دیروز گفت که حکومت افغانستان علاوه بر موفقیت در زمینه برگزاری انتخابات و مبازره با فساد اداری باید شرایطی را که صندوق بینالمللی پول گذاشته برآورده و انگشت نگاری سربازان پولیس را نیز به اتمام برساند.
مهار تورم اقتصادی، جمعآوری درست درآمد دولت، حفظ ذخایر ارزی و کنترل حجم پول درگردش در بازار از جمله خواستهای صندوق بین المللی پول است.