صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت آلمان پناهجوی اخراجی افغان را باز می‌گرداند

دولت آلمان پناهجوی اخراجی افغان را باز می‌گرداند

وزارت داخله آلمان میگوید قرار است یک پناهجوی افغان که اوایل این ماه از آلمان اخراج و به افغانستان فرستاده شد، دوباره به آلمان بازگردانده شود.به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی این وزارت گفت آژانس مهاجرت و پناهندگی فدرال (BAMF ) "به صورت فوری برای بازگرداندن جوان بیست سالهیی که نصیبالله س. نامیده شده، اقدام خواهد کرد." جوان یاد شده به همراه ۶۸ پناهجوی دیگر که درخواستهای پناهندگی شان رد شده بود، اوایل ماه جولای با طیاره به کابل فرستاده شد؛ با آنکه او درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم مقامهای آلمانی کرده بود. هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان که دیدگاههای سختگیرانهتری در قبال پذیرش مهاجران دارد و موضع نرم آنگلا مرکل صدراعظم کشورش درباره مهاجران را بارها به چالش کشیده، پذیرفت که "ظاهرا در جریان بررسی درخواست او برای پناهنده شدن، خطاهای بروکراتیک در آژانس مهاجرت و پناهندگی رخ داده است."  آژانس مهاجرت و پناهندگی گفته نصیبالله برای درخواست تجدید نظر "خیلی دیر" اقدام کرده بود. آقای زیهوفر که چهره اصلی در میان رد کنندگان درخواستهای پناهندگی در آلمان دانسته میشود، هفته گذشته هدف انتقادهایی قرار گرفت، چرا که در سالروز ۶۹ سالگی‌‌اش، ۶۹ پناهجوی افغان سوار بر طیارهای شده بودند تا اخراج شوند. یکی از اخراج شدگان جوان ۲۳ سالهیی بود که پس از رسیدن به کابل در هوتلی خودکشی کرد. ماه گذشته یک مرد افغان که اخراج شده بود، دوباره به آلمان برگردانده شد و پناهندگی دریافت کرد.هزاران غیرنظامی افغان  بر اثر تداوم جنگ و خونریزی در چهل سال گذشته در کشور، در تلاش برای فرار از ناآرامیها راه کشورهای غربی را در پیش گرفته اند که رد شدن درخواست شماری از آنها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، جنجالهایی را به دنبال داشته است.آلمان در سال ۲۰۱۶ موافقتنامهیی با کابل امضا کرد که بر مبنای آن، کسانی را که درخواست پناهندگی شان رد میشود، به افغانستان باز گرداند. این کشور اخراج پناهجویان افغان را از اواخر ۲۰۱۶ آغاز کرد. بر اساس آمارهای رسمی، امسال ۱۴۸ افغان از آلمان اخراج شده اند.