صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از 60 هـزار نفر در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جذب می‌شوند

 بیش از 60 هـزار نفر در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جذب می‌شوند

وزارت تحصیلات عالی، تفاهمنامهای را با اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی امضا کرده که براساس آن بیش از60 هزار دانشآموزی که در کانکور امسال واجدالشرایط جذب درمؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شناخته شدهاند، در این مؤسسات جذب میشوند.
به گزارش جمهور؛ این تفاهمنامه دیروز دوشنبه (22 اسد) در نشستی با حضور خبرنگاران در کابل بین محمد امیر کاموال رئیس مؤسسات و دانشگاههای خصوصی وزارت تحصیلات عالی و محمد شفیع نعیمی رئیس اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی امضا شد.
براساس این تفاهمنامه بیش از 60 هزار دانشآموز که در کانکور امسال واجدالشرایط جذب درمؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شناخته شدهاند با تخفیفهای 20 تا 80 درصدی در مؤسسات و دانشگاههای خصوصی در رشتههای دلخواهشان جذب خواهند شد.
همچنان براساس این سند مؤسسات تحصیلات خصوصی متعهد شده اند که تعداد 2 هزار بورسیه/ تخفیف صد درصدی برای این دانش آموزان اعطا کنند که در نتیجه تفاهم با وزارت تحصیلات عالیه عموما به ورثه شهدای نیروهای امنیتی تعلق خواهد گرفت.
نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی که در مراسم امضای تفاهمنامه یاد شده صحبت میکرد، وجود مؤسسات تحصیلات خصوصی را ظرفیت قابل توجه در کنار مراکز تحصیلات دولتی عنوان کرد.
وی گفت که این مؤسسات درسالهای اخیر توانسته اند خلا بزرگی که از کمبود ظرفیت نهادهای تحصیلات عالی دولتی به میان آمده را به خوبی پر کرده و هزاران دانش آموز را مشغول ادامه تحصیل کنند.
وزیر تحصیلات عالی بیان داشت که این وزارت در تلاش است تا پالیسی تضمین کیفیت و انکشاف نصاب را در کشور روی مراکز تحصیلی تطبیق کند که نمایندگان نهادهای خصوصی در پالیسی سازی و تطبیق آن سهیم خواهند بود. وی ازمؤسسات تحصیلی خصوصی خواست که دراین روند با وزارت همکاری کنند.
در همین حال محمد شفیع نعیمی رئیس اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این نشست، پیشرفت مؤسسات خصوصی را در ده سال اخیر دارای سیر صعودی شتابان خوانده خواستار حمایت دولت از رشد کیفی و کمی این مؤسسات شد.
آقای نعیمی گفت که مؤسسات تحصیلات خصوصی هم اکنون ظرفیت جذب بیش از 150 هزار دانشجو را دارند که 22 هزار محل کار به شمول اشتغال زایی برای 11 هزار کادر علمی را مساعد کرده است.
وی با ابراز امیدواری از اقدامهای اخیر وزارت تحصیلات عالی در کاهش فاصلهها میان مراکز دولتی و خصوصی و راه یافتن نمایندگان مؤسسات خصوصی درکمیسیونهای پالیسی سازی، خاطر نشان ساخت که هیچ مسئول توان نادیده گرفتن ظرفیت موجود این مؤسسات را ندارد بناء باید برای بهبود کیفیت و کاهش مشکلات آنها گام های عملی بردارند.